TINE Kefir Økologisk er en natursyrnet melk. Ordet kefir er tyrkisk og betyr "behagelig, velsmakende".

TINE Kefir

TINE Kefir Økologisk er en natursyrnet melk, noe som har vært i bruk i årtusener. Kefir er en av de eldste surmelkstypene og stammer fra landområdene ved Kaukasus. Ordet kefir er tyrkisk og betyr "behagelig, velsmakende".

Film - Historien om TINE Kefir

Kefir er et av de eldste syrnede melkedrikkproduktene vi kjenner til. Det har sin opprinnelse i Kaukasus, i området mellom Svartehavet og Det kaspiske hav i fjellområdet hos nomadefolket

«Kefir er et av de eldste syrnede melkedrikkproduktene vi kjenner til. Det har sin opprinnelse i Kaukasus, i området mellom Svartehavet og Det kaspiske hav i fjellområdet hos nomadefolket. Der var det vanlig å oppbevare melk i dyreskinnsekker og bare ta den mengden man ønsket å bruke, og fylle på med ny melk. Når en dyreskinnsekk ikke vaskes, vil det dannes en biofilm av mikroorganismer, som vil påvirke melken ved å omsette melkesukkeret og syrne den. Etter hvert som dette laget vokser, vil det falle av biter som trolig er opprinnelsen til kefirkorn. Kefirhistorien i TINE startet på 30-tallet. En del medarbeidere fra meieriet i Oslo var i Russland, og fikk med seg noen kefirkorn tilbake. De laget laboratorieprøver av det, klarte å begeistre ledelsen og det ble besluttet at vi skulle prøve å produsere det. De kefirkornene som ble hentet til TINE på 30-tallet, var i bruk helt frem til 60-tallet. Da oppsto det noen kvalitetsutfordringer med dem, de mistet noe av sin aktivitet, og man valgte derfor å tilføre samlingen nye kefirkornkulturer. Da ble samlingen utvidet til de syv kefirkornkulturene vi fortsatt bruker i dag. Så helt fra 60-tallet og fortsatt frem til i dag, er det de samme syv kefirkornkulturene TINE bruker i produksjonen. Den måten vi lager kefir på i TINE i dag, har vi holdt på med siden 30-tallet. Det er den autentiske måten å lage kefir på, ved å bruke kefirkorn som starter.Ved å gjøre denne trinnvise syrningsprosessen, oppnår vi et produkt med en mye rikere og fyldigere aroma enn man ville ha gjort ved å for eksempel kun bruke ett trinn.»

 

Slik oppsto kefir

Film - Slik lager vi TINE Kefir

Heidi Grønnevik utdannet næringsmiddelskandidat fra Universitetet på Ås og har en fordypning i syrnet melk, og spesielt i kefir fra en doktorgrad fra 2012. Her forteller hun hvordan TINE lager kefir.

«Kefir er en av de eldste syrnede melkedrikkene vi vet om. Det vi starter med er kefirkorn. Det er strukturer som omslutter en mikroflora av bakterier og gjær. Når vi putter kefirkornene i melk og lar de vokse i romtemperatur ett døgns tid, så vil de omsette stoffene i melken, blant annet melkesukkeret, syrne melken og danne en del aromakomponenter. I dette ligger det et godt stykke håndverk. Det er en egen laborant som manuelt siler fra den syrnede melken og separerer kefirkornene, slik at de kan brukes på nytt i neste poding, som kan være allerede samme dag, til en ny produksjon av kefir. TINEs samling av kefirkorn består av syv ulike kulturer. De fleste stammer fra tidligere Sovjetunionen, og en av dem stammer fra Romania. Ved å starte med syv ulike kulturer i fem liter ender vi opp med 20 000 liter kefir, når vi har gått gjennom tre trinn. Tradisjonelt ble kefir brukt som en leskende drikk i sommervarmen. I dag brukes kefir både som tørstedrikk, i smoothie, og selvfølgelig i baking. Det blir kjempegode saftige sjokoladekaker ved å bruke kefir og man kan bruke det i andre matprodukter, som for eksempel pannekaker.»

Se videoen

Syrnet melk - hva er forskjellen?

Vi har fire varianter av syrnet melk:

Selv om de har noen likheter, har de også svært forskjellige egenskaper. Ulikhetene handler blant annet om fettinnhold, fiber, syrekultur, økologi og vitamin D.