Familie ved frokostbordet

Om TINE

TINE er en ledende, norsk merkevareleverandør som daglig leverer produkter over hele Norge.

Rundt 10 500 bønder på 8 500 gårdsbruk er fundamentet for TINEs forretningsdrift. Hver dag lager vi produkter med lidenskap og kjærlighet til tradisjoner bygget gjennom mange år på en rekke meierier i landet vårt. Vi tar også ansvar for å fremme småskalaproduksjon og mangfold

Nyheter

Bærekraft

Tankbil fra TINE kjører over fjellet

TINE skal ta hensyn til sine sosiale og miljømessige omgivelser. Gjør vi det på den rette måten, styrkes TINEs konkurransekraft samtidig som vi bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling.

Les mer om bærekraft

TINE Smør Økologisk

Merkevareleverandøren

TINE produserer noen av de mest tradisjonsrike og kjente meierivarene i Norge. Vi lanserer mellom 60 og 90 produkter årlig og skaper vekst og lønnsomhet i flere ledd. Vi samarbeider tett med fagmiljø og næringslivet for å finne de beste og mest unike løsningene, og har stor forbrukerinnsikt og ser til trender både i Norge og i utlandet.

Bygger merkevarer – på norsk

Organisasjonen

Kuer mates på Kogstad Gård.

TINE er et næringsmiddelkonsern. Morselskapet TINE SA er et samvirkeselskap som eies av melkeprodusenter som leverer melk til selskapet. På den måten skaper TINE verdier i et nært samspill mellom norsk natur, landbruk og marked.