TINEs etiske retningslinjer

TINEs etiske retningslinjene er et uttrykk for hva våre medarbeidere, forretningspartnere og samfunnet ellers kan forvente av våre organisasjoner, og hver enkelt av oss.

De etiske retningslinjene gjelder for alle selskaper i TINE Gruppa. Vi skal etterleve både lovgivningen i de land der vi opererer og våre etiske retningslinjer. Vi tar ansvar utover det som følger av nasjonal og internasjonal lovgivning. Der våre retningslinjer er strengere enn lovgivningen, er det de etiske retningslinjene som skal følges.

De etiske retningslinjene gjenspeiler at vi anser en høy etisk standard som respekterer mennesker, samfunn og miljø som en forutsetning for å lykkes nå og i fremtiden.

Her finner du norsk og engelsk versjon av TINEs etiske retningslinjer 

1. TINEs etiske retningslinjer på norsk

2. TINEs etiske retningslinjer på engelsk (TINE Group Ethical guidelines) 

 

Her finner du norsk og engelsk verjson av TINEs etiske retningslinjer for leverandører og samarbeidspartnere

1. TINEs Etiske retningslinjer for leverandører og samarbeidspartnere

2. TINE Ethical trading guidelines for suppliers and other business partners