Vår visjon

Sammen skaper vi et levende Norge

Det handler om noe som er større enn oss selv. TINE er melkebøndenes selskap og er det noe den norske bonden er god på, så er det å tenke langsiktig. Det samme skal vi gjøre. For eierne våre. For Norge. Dette er vår nye visjon.

Vi skal bidra til det gode liv. Enten du er bonde på gården, ku på enga eller hjemme ved frokostbordet. Vi er en viktig drivkraft i et Norge som spirer og hvor økonomiske verdier skapes. Samtidig som vi vokter over de umistelige verdiene som samfunnet hviler på. De som ikke kan måles i kroner og øre.

Og vi skal ta vare på jorda vår. Det er ikke bare der hvor vi jobber og bor, men den er selve forutsetningen for alt som lever.

Våre verdier ligger i visjonen

Hvordan vi skal jobbe og hva vi skal oppnå ligger i ordene i visjonen.

Sammen

Det er når vi jobber sammen at vi sikrer kraft til å oppnå målene våre. Både internt og med våre omgivelser. Vi løfter frem andre og spør om hjelp når vi trenger det. Vi har felles mål - og når dem. Sammen.

Skaper

Vi har ambisjoner om å hver eneste dag være litt bedre enn i går og å skape verdier. For eierne, kundene og forbrukerne. Vi prøver og feiler, tenker helhetlig og lærer av de beste. Vi sikter mot verdensklasse i alle ledd.

Levende

Bærekraft er ikke valgfag, det er pensum i alt vi driver med. Vi lever i samspill med naturen og har høye krav til dyrevelferd og kvalitet. For både medarbeidere og forbrukere gir vi næring til drømmene gjennom matglede, en aktiv livsstil og riktig ernæring.

Norge

Basert på god norsk matproduksjon med dype røtter, er vi fundamentet for våre rike kulturlandskap og pulserende bygder og byer i vårt langstrakte land. Vi jobber langsiktig for å bidra til et velfungerende Norge, basert på vår kultur og levemåte.