Ku på eng med blå himmel

Norske kyr har verdens laveste sykefravær

Helt siden 1975 har vi i TINE bygget opp verdens mest komplette helseregister for kyrne våre. Slik har våre melkebønder klart å få verdens friskeste kyr.

Hva trenger du når du våkner om morgenen og føler deg litt pjusk? Du trenger noen som ser at du ikke er helt i form. Noen som passer på deg, og vet hva du må ha for å føle deg mye bedre i morgen.

Akkurat slik er det for melkekyrne våre også.

Heldigvis blir de stelt av melkebønder i verdensklasse. Det er nemlig ingen tilfeldighet at våre melkekyr er blant verdens aller friskeste. Helt siden 1975 har vi i TINE bygget opp verdens mest komplette helseregister for kyrne våre.

Norske kyr har åtte ukers sommerferie ute i det fri

Der ligger all informasjon i en database som hjelper bonden å gi dyra sine best mulig stell og behandling. Norske melkekyr har også krav på åtte ukers sommerferie ute i det fri. Alt for å sikre at de holder seg friske, året rundt.

Fordi friske kyr er glade kyr – og glade kyr gir oss mer melk av bedre kvalitet.

Hemmeligheten ligger i en unik nærkontakt med TINEs egne forskere på dyrehelse, og 40 år med databasert kunnskapsdeling mellom ni tusen små og store melkegårder i hele Norge.

Hver ku har sin egen «fastlege»

Akkurat som deg, har alle våre melkekyr sitt eget helsekort og sin egen «fastlege». Hver melkebonde har en TINE-rådgiver som alltid er klar, med våre egne forskere og vårt eget diagnoselaboratorium i bakhånd.

Alt eies i fellesskap av dyktige melkebønder på våre ni tusen små og store melkegårder over hele Norge. Til sammen blir dette en kunnskapsbase og et helsevesen ingen andre kyr i verden har maken til. Det er ikke rart at genene til Norsk Rødt Fe er blitt en ettertraktet eksportvare.

Å være melkebonde er et omsorgsyrke

Det å være melkebonde er et omsorgsyrke, og våre bønder har et våkent blikk for hvilke kyr som kanskje trenger litt ekstra i dag. De gjør alt de kan for at dyra fortsatt skal holde seg friske og fornøyde. Og hver dag bygger de videre på den felles kunnskapen som gjør at de er blitt fagfolk i verdensklasse.

Slikt blir det god melk av. Kanskje verdens fineste.

Vi er stolte av de dyktige bøndene våre