Anleggssjef

Edle Bortne edle.bortne@tine.no Telefon: 916 84 116

Besøk

Klaus Nilsens gate 14, Henteadresse: Blindheim Industriveg 4, ved siden av DSV terminal.
6003 Ålesund P.b 1312 Sentrum 6001 Ålesund

Telefon

03080

Søk om sponsormidler

Gå til søknadsskjema og kriterier for sponsing