Meierisjef TINE Meieriet Ålesund

Jan Heggem jan.heggem@tine.no Mobil: 906 89 103

Driftsjef lager

Runar Tafjord runar.tafjord@tine.no Mobil: 91158778

Besøk

Klaus Nilsens gate 14
6003 Ålesund P.b 1312 Sentrum 6001 Ålesund

Telefon

03080

Fax

22 96 73 11

Søk om sponsormidler

Gå til søknadsskjema og kriterier for sponsing