TINE Kulturmjølk helles i glass

TINE Skumma Kulturmjølk er en skummet melk (0,4 % fett) syrnet med melkesyrekultur. Melken egner seg godt som drikke og til baking.

Vennligst legg til merkevarer