Dyrevelferd med omsorg på Hørsand gård, Løten, Hedmark. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

Dyrevelferd

Norske bønder setter dyrenes velferd høyt. I Norge er kyr og geiter robuste, friske dyr. God dyrevelferd handler om god helse, holdninger og verdisyn. Et dyrehold med omsorg gir norske forbrukere gode og smakfulle råvarer av høy kvalitet.