Hvordan er hverdagen til ei melkeku?

Dette er kuas hverdag i fjøset og praksisen for hold og stell av melkekyr i Norge.

Melkekyr bruker mesteparten av døgnet sitt på å hvile og tygge drøv, både når de er i fjøset og ute i det fri. Derfor er det viktig at de har et godt og mykt sted å ligge. I løpet av dagen bruker kua ca. seks timer på å spise, to timer på sosialisering og to timer på melking, inkludert ventetid ved robot/melkestall.   

Om lag 90% av melka som kjøpes inn av TINE-konsernet er knyttet til den norske virksomheten. I Norge er syv av ti melkekyr i løsdrift. Det vil si at de oppholder seg i fjøs der de kan bevege seg fritt. Per i dag har Norge en lavere andel kyr i løsdriftsfjøs enn i utlandet, men innen 2034 skal alle melkekyr i Norge også holdes i slike fjøs. I båsfjøs, som var vanligst tidligere, står kua på bås gjennom vinterhalvåret når de ikke kan gå på beitet. Flere av gårdene har luftegårder der dyrene kan tilbringe tid i løpet av dagen, også om vinteren.  

Ku og kalv  

Når vi snakker om dyrevelferd i norsk melkeproduksjon, er et av temaene som vekker sterkest reaksjoner debatten om hvor lenge kua og kalven bør være sammen.   

I Norge er det vanlig praksis å separere ku og kalv etter at kua har fått slikket kalven tørr. Dette gjøres på grunn av følgende hensyn:   

  • Kalven skal få mest mulig ro i de første dagene etter fødselen.
  • Sikre at kalven får råmelk for å styrke helsen og immunforsvaret. 
  • Forebygge smitte mellom ku og kalv. 
  • Bonden får bedre kontroll over råmelk- og fôropptaket.
  • Ivareta bondens sikkerhet under stell/melking ved å unngå tilfeller der kua kan bli aggressiv/stressa på grunn av morsatferd.  

Det er altså flere fordeler med å skille ku og kalv tidlig etter fødsel, men det er også flere fordeler ved å ha ku og kalv sammen lengre. Forskning viser blant annet at kalvene som dier får bedre tilvekst og blir tidligere kjønnsmodne. Samvær tillater også mer naturlig atferd for både kalvene og kyrne og vi ser tydelig at de er motiverte til å være sammen. Ett slikt system krever derimot mer plass og at bonden har god oversikt slik at eventuelle syke kalver blir oppdaget tidlig. I tillegg er det økt stressnivå for både kua og kalven når de skilles, sammenlignet med å skille de rett etter fødsel.  

Her kan du lese mer om melkekua og praksisen for ku og kalv.