Hvordan er hverdagen til ei melkeku?

Dette er kuas hverdag i fjøset og praksisen for hold og stell av melkekyr i Norge.

Melkekyr bruker mesteparten av døgnet sitt på å hvile og tygge drøv, både når de er i fjøset og ute i det fri. Derfor er det viktig at de har et godt og mykt sted å ligge. I løpet av dagen bruker kua ca. seks timer på å spise, to timer på melking og to timer på sosialisering.  

Av alle kyrne hos TINEs melkeleverandører går seks av ti i løsdrift. Det vil si at de oppholder seg i fjøs der de kan bevege seg fritt rundt. Innen 2034 skal alle melkekyr i Norge holdes i slike fjøs. I båsfjøs, som var vanligst tidligere, står kua på bås gjennom vinterhalvåret når de ikke kan gå på beitet. Flere av gårdene har luftegårder der dyrene kan tilbringe tid i løpet av dagen, også om vinteren. 

Ku og kalv 

Når vi snakker om dyrevelferd i norsk melkeproduksjon, er et av temaene som vekker sterkest reaksjoner debatten om hvor lenge kua og kalven bør være sammen.  

I Norge er det vanlig praksis å separere ku og kalv etter at kua har fått slikket kalven tørr. Dette gjøres på grunn av følgende hensyn:  

  • Kalven skal få mest mulig ro i de første dagene etter fødselen. 
  • Sikre at kalven får råmelk for å styrke helsen og immunforsvaret.  
  • Forebygge smitte mellom ku og kalv. 
  • Bonden får bedre kontroll over råmelk- og fôropptaket. 
  • Unngå at kua blir aggressiv og stresset og ivareta bondens sikkerhet under melking. 

Det er også fordeler ved å ha ku og kalv sammen lengre. Forskning viser blant annet at kyrne har bedre jurhelse og mindre risiko for å få mastitt, og at kalvene som dier får mindre dårlig mage, bedre tilvekst og blir tidligere kjønnsmodne. I denne vurderingen vektes derfor trygghet i bøndenes arbeidshverdag høyt. Det har skjedd mange uheldige ulykker opp igjennom årene som følge av at ku og kalv holdes sammen for lenge. 

Her kan du lese mer om melkekua og praksisen for ku og kalv.