Dyrevelferd i TINE

I TINE jobber vi hver dag for å sikre og styrke dyrevelferden, men hvordan gjør vi egentlig det? Her får du et innblikk i våre føringer og krav for å sørge for at dyrene blir tatt godt vare på.

For oss i TINE handler god dyrevelferd om at dyrene alltid skal ha tilgang på nok mat, drikke og riktig ernæring. De skal trives, ha frihet til å utøve naturlig atferd og ikke bli utsatt for frykt og stress. Dyrenes helse skal alltid være den øverste prioriteringen og de skal få rask og riktig behandling ved smerter, skader eller sykdom. 

Dette er i tråd med Barmbell-komiteens “Husdyras 5 friheter” som legger et grunnlag for hva god dyrevelferd er: 

  • Frihet fra sult, tørst og feilernæring 
  • Frihet fra vantrivsel 
  • Frihet fra frykt og stress 
  • Frihet fra smerte, skade og sykdom 
  • Frihet til å utøve naturlig atferd 

God dyrevelferd handler også om at dyret skal oppleve mestring i sin egen tilværelse. For å kunne sørge for dette må det være en balanse mellom å tilrettelegge for naturlig atferd og sørge for god dyrehelse. Kunnskap om disse forholdene og å vite hvordan denne kunnskapen kan omsettes i praksis er viktig for å sikre dyras velferd.  

Velferd handler imidlertid også om holdninger og verdisyn hos de som steller med dyrene. Relasjonen mellom bonde og dyr er den viktigste komponenten når vi snakker om god dyrevelferd. Dyr som har det bra og blir tatt godt vare på, leverer også den beste råvaren.

Dyrevelferd er et tema som får stadig mer oppmerksomhet både hos bøndene og hos forbrukerne. TINE anser dyrevelferd som en viktig problemstilling for å møte samfunnets forventninger og at forbrukerne har tillit til at våre produkter har høy dyrevelferdsmessig standard.

Les mer om TINEs standpunkt på dyrevelferd her.