Norsk tradisjonsost

Fra gammelt av var smør ansett som det viktigste melkeproduktet i Norge. Smør var nærmest å betrakte som et luksusprodukt og ble derfor mye brukt som betalingsmiddel. Dermed ble det viktig å finne god anvendelse for det som ble igjen, nemlig skummetmelken. Vi har to tradisjonsrike ostetyper som har sin basis i skummet melk – Pultost og Gamalost. Dette er unike og tradisjonsrike norske oster med særpreg og karakter.

Merkevarer