Ville bier i urbane strøk

Pollinering av planter er like viktig i byene som på landet, men en asfaltjungel kan være vanskelig å orientere seg i for en villbie. Byenes «grønne lunger», som parker, parseller, små hager og «grønne» verandaer, er superviktige områder for villbiene som er på jakt etter pollen, nektar og reirplasser. Nektar må de ha for å holde seg på vingene, mens pollen må samle for å fostre opp sine små. Hager og parker i byene, også kirkegårder, har egenskaper som villbiene elsker. Høy solinnstråling og næringsrike planter er viktige elementer for en villbie. Til og med randsoner til lekeplasser med mye sand kan være attraktive reirplasser for sandbier.

Av sikkerhetsmessige årsaker er det få døde trær i byene, de blir som regel fjernet lenge før de faller i bakken. Men trær som holder på å dø, tiltrekker seg mange insekter. Biller elsker å gnafse og bore i døende trær, og det er de som lager hullene som villbiene igjen kan bruke som boliger. Men når de døde trærne uteblir i byene, da kan vi hjelpe til ved å henge opp et biehotell i stedet!

Biehotellene kan henges omtrent overalt, men biene liker aller best tørre solrike plasser. Heng de høyt eller lavt, i sola eller et sted med litt mer skygge. Unngå gjerne det stedet på terassen der det blir aller varmest, og gjerne et sted hvor de er beskyttet fra regnet. Vi har sett bier fly opp til fjerde etasje av en blokk og tatt bolig i biehusene våre der, og derfor tenker vi at Sunniva biehus er perfekte for en balkong i urbane strøk. Har du i tillegg noen blomstrende krydderplanter som f.eks. lavendel, mynte, oregano, timian eller lignende stående, er dette midt i blinken for mange pollinatorer, og du vil ganske sikkert få besøk! 

Les mer her

Vennligst legg til merkevarer