10 ting du kanskje ikke visste om bier og biehus

Hva er forskjellen på honningbier og villbier? Hva er årsaken til bieproblematikken? Her finner du svarene på noen av de viktigste spørsmålene om bier og biehus.

1. Hvordan hjelper biehuset til med å øke biebestanden?

Det er ingen garanti for at biehuset vil øke biebestanden, men det legger til rette for at biene som ønsker det og som finner biehuset attraktivt vil benytte det. Dessverre er det mange faktorer som gjør at biebestanden har gått tilbake. Færre matressurser og bolplasser, sprøytemidler m.m. kan være årsaker. Man må også huske på at de fleste arter av bier i Norge IKKE bor i biehus, men i jorda. Biehuset gir biene et sted å hvile, legge egg og formere seg.

2. Kan biene være til sjenanse hvis man setter biehuset nærme huset?

Kan de da begynne å fly inn eller gjøre annen skade? Nei, biene blir neppe til sjenanse. Tvert imot. Målet må jo være å få masse ufarlige søte bier i hotellet. De kan forville seg inn i menneskeboliger hvis dører og vinduer står åpent, men da må de bare hjelpes ut. Et godt tips er å sette hotellet på husveggen mot sola, i litt avstand fra balkongdøra og gjerne på et hushjørne. Da får biene varme når sola skinner på begge sidene av huset.

3. Kan biehuset bli bebodd av veps i stedet for bier?

At biehuset tiltrekker seg veps er helt riktig, men det er veps som ikke stikker, som f.eks. murerveps, graveveps og gullveps. Stikkeveps lager vepsebol og de er det grunn til å passe seg for, men ikke de vepseartene som besøker biehus.

4. Hva skjer med biehuset når sesongen er over?

Huset er laget av et materiale som varer i mange år. Det er ikke sikkert det kommer gjester det første året. Hvis du tar ned huset bør det oppbevares på et kjølig sted, f.eks i garasjen. Biene overvintrer i huset som larver. Hullene blir tettet igjen når biene har flyttet inn og de nye biene klekkes ikke før til neste år.

5. Skal huset rengjøres eller renses?

Nei, det bor larver i hullene. Derfor må det ikke kastes. Da kaster man mange bier. Det viktigste er å sjekke at biehuset er godt festet til enhver tid.

6. Hvilket materiell er biehusene laget av?

Biehuset er lagd av et naturlig materiale med mange års holdbarhet. Det har en miljøvennlig impregnering og kan brennes eller kastes som vanlige trekubber, men det håper vi selvsagt skjer i minst mulig grad. Vi håper det blir et fint hotell med høy grad av gjenbruk for flere gjester.

7. Hva er hovedårsakene til bieproblematikken?

Er situasjonen annerledes i Norge enn enkelte andre land? Nei, det er det samme som gjelder over hele Europa. En del bieart-bestander har gått tilbake og trues av mangel på boplasser, mattilgang, gjengroing av tidligere matressurser og yngleplasser, mindre forstyrrelser i naturen, sprøytemidler osv.

8. Hva kan man gjøre for biene utenom, eller i tillegg til å sette opp biehus?

Man kan la blomster bli værende igjen på plenen når man klipper den, la løvetannen få vokse til den har blomstret ferdig, plante bærbusker, plante bievennlige planter og kutte ut sprøytemidler.

9. Hva er forskjellen på honningbier og villbier?

Det er ganske stor forskjell på villbier og honningbier, både når det gjelder biologi og utseende.

Honningbier lever i bikuber og flyr frem og tilbake mellom kube og blomstereng med pollen og nektar. De er sosiale og har en dronning som arbeiderne forholder seg til. Honningbiene har en rund bakkropp, lange bein, hår på øynene, en avlang celle ytterst på framvingene, mothaker på brodden sin og de stikker.

Villbier har ikke mothaker på brodden. Svært få er store og sterke nok til å stikke gjennom menneskehud. Villbiene lever alene etter parring. En hunn kan legge flere egg i sitt reirkammer (i bakken eller i biehus) og gi opphav til flere bier som klekker året etter. Villbiene er truet ved at boplasser blir ødelagt, dårlig mattilgang, omlegging i landbruket, færre blomsterenger, kunstgjødsel som gir høyt gress og fjerner blomsterengen, mindre forstyrret skog som ras og skogbranner osv.

10. Finnes det ting vi har i husholdningen eller i omgivelsene våre som er perfekte som biehus? 

Råtne stubber og døde trær fungerer bra. Du kan lese mer om hvordan du lager ditt eget biehus her.

 

Les mer her