Frysing av ost

Frysing av ost

Generell informasjon om innfrysing og opptining av ost og analoge osteprodukter.

Innfrysing

Kvalitetspåvirkningen på produkt er avhengig av volum som fryses ned og tines opp, innfrysingsteknikk og opptiningsteknikk. Produktene bør fryses inn raskt for dannelse av mindre iskrystaller, dette vil kunne gi minimale kvalitetseffekter. Sakte innfrysing fører til dannelse av store iskrystaller i osten, som vil kunne ødelegge ostestrukturen og danne små lommer av vann i opptint produkt. Det blir også litt vanntap ved frysing. Ostestrimlene (revet ost) kan få noe tørrere overflate og dermed være utsatt for bruning og sviing i ovn, men dette bedres med en sakte og forsiktig opptining.

Opptining

Generelt skal all opptining skje sakte i kjøletemperatur (0-4 grader). Jo saktere opptining, jo mindre endringer i kvalitet. Volum som tines, påvirker hvor lenge produktene må tines og hvilken kvalitet de får. TINE gir generelt ingen garanti på holdbarhet etter åpning, da dette kommer an på hygiene og oppbevaring hos kunde.

Ost vil tørke noe ut over lengre tids fryselagring, og dermed kan det være risiko for påvirkede nedsmeltingsegenskaper og utseende. Osten kan også ta til seg «frysesmak» om den blir liggende for lenge i frossen tilstand.

Veiledende holdbarhetstider

Produkter Holdbarhet kjølt vare (dager) Ekstra Holdbarhet ved frysning (mnd)* Holdbarhet etter opptining **
Revet Norvegia 88 3-4 Snarest mulig
 
*Dette kommer an på innfrysingstidspunkt. Dersom produktet fryses ned ved mottak, kan man nok trygt forlenge holdbarhetstiden ved å fryse produktene ned, slik at total holdbarhetstid kan økes noe. Økt holdbarhetstid er kun veiledende, her anbefaler vi kunden å gjennomføre egne tester/vurderinger underveis. Veiledende holdbarhet på frossent produkt fordrer at produktet fryses ned uåpnet i originalemballasjen.
 
**Holdbarhet etter opptining må inkluderes i total holdbarhetstid, og generelt anbefaler vi å bruke produktet raskest mulig etter opptining. Dette anbefales testet og risikovurdert nærmere av kunde. Det vil være avhengig av oppbevaring, håndtering og hvordan produktet skal benyttes.