Familie som spiser frokost

Flere typer laktoseintoleranse

Man kan dele inn laktoseintoleranse i tre kategorier. Det finnes én form som kalles medfødt laktoseintoleranse. Den formen skyldes en genetisk feil og er sjelden. Primær laktoseintoleranse betyr at laktaseaktiviteten gradvis reduseres etter de første leveårene. Sekundær laktoseintoleranse skyldes skader i tarmen som følge av andre sykdommer eller inngrep.

Diagnosen laktoseintoleranse kan stilles ved at man gjør en såkalt laktosebelastningstest der man undersøker hvor stor mengde laktose det er i avføringen. Det mest vanlige er å fjerne produkter som inneholder mye laktose fra kostholdet og se om symptomene forsvinner. Deretter gjeninnfører man laktoseholdige produkter og ser om symptomene kommer tilbake. Dette bør gjøres i regi av en klinisk ernæringsfysiolog.

Cøliaki og laktoseintoleranse

Sekundær laktoseintoleranse kan forekomme ved cøliaki, alvorlige tarminfeksjoner eller i forbindelse med strålebehandling i mageregionen. Ved slike tilstander vil som oftest laktoseintoleransen gå over når man har gjort noe med den primære lidelsen. Personer som får cøliaki og går på glutenfri kost tåler derfor laktose etter en periode, mens personer med ubehandlet cøliaki vil tåle laktose dårlig. Lær mer om de ulike typene laktoseintoleranse på melk.no.

Ikke utelat alle meieriprodukter uten diagnose

Det er uheldig å utelate all melk og meieriprodukter fra kostholdet uten å vite sikkert at det er nødvendig. Da fjerner man samtidig mange næringsstoffer, noe som kan være uheldig for spesielt barn og unge i vekst.

Alternativer til melk

Mange søker etter alternativer til melk, gjerne fordi de føler at de tåler det bedre. De fleste kaller det soyamelk, havremelk, rismelk eller mandelmelk, men på kartongen heter det "drikk". Vær spesielt oppmerksom på jod hvis du velger alternativer til melk.

Nå merkes laktosefrie oster

Mange oster har alltid vært naturlig laktosefrie, men nylig begynte vi å merke dem. Ost kan være en viktig kilde til kalsium og jod for den som har laktoseintoleranse.

Melkeallergi eller laktoseintoleranse?

Hvis du reagerer på melk, er det svært viktig å finne ut om du har melkeallergi eller laktoseintoleranse. Det betyr nemlig at du får helt forskjellige kostråd.