TINE Meieriet Selbu

TINE Meieriet Selbu

TINE Meieriet Selbu ligger i Selbu kommune sør i Trøndelag. Meieriet driver produksjon av blåmuggostene Selbu Blå, Norzola, Royal Blue og Normanna, samt salatostene Kybos, ternet Jarlsberg® i marinade og ternet Normanna i marinade. Anlegget produserer ca. 700 tonn per år. Antall ansatte på anlegget er 26.

Meierisjef TINE Meieriet Selbu

Heidi Kristin Mathisen heidi.kristin.mathisen@tine.no Mobil: 40462558

Besøk

Selbuvegen 12347580 Selbu

Telefon

03080

Søk om sponsormidler

Gå til søknadsskjema og kriterier for sponsing

Nyheter