Jente står alene og tenker i en stor folkemengde

Miljø – Ta deg tid til å dagdrømme!

Dagdrømmer noen mennesker mindre enn andre?

Det viser seg at det er en viss type mennesker som er mer tilbøyelig til å dagdrømme. Og disse finnes overalt. Sannheten er at alle dagdrømmer forskjellig. Dagdrømmen er ofte er målrettet, og vi har alle ulike mål. 

Sett av tid til å dagdrømme for å øke kreativiteten

Man kan uansett kanskje si at kreative, gode løsninger kommer når man har mulighet til å dagdrømme? Google hadde et prøveprosjekt i USA hvor arbeidstakerne fikk én dag i uken til å jobbe med hva de ville. Resultatet var at 50% av alle nyskapende ideer kom fra denne ene dagen i uken.

Hukommelse – Ta pauser for å huske bedre

Tror du at det å hjelper å sprenglese til eksamen for å få gode eksamensresultater? At studenter som leser mest er flinkest? Feil!

Forventninger – Hva legger du merke til?

Mange av oss dagdrømmer om ting vi ønsker skal skje. Kan dette påvirke hvordan vi opplever det rundt oss?

Kreativitet kan trenes opp

Det er en feiloppfatning at kreativitet bare handler om keramikk, lilla kåper og interesse for kunstmalerier. Kreativitet er for alle!

Merkevarer