Hender formet som hjerte i solnedgang

Forventninger – Hva legger du merke til?

Mange av oss dagdrømmer om ting vi ønsker skal skje. Kan dette påvirke hvordan vi opplever det rundt oss?

Hvordan vi tenker om ting påvirker hvordan vi opplever verden. Så hvis du tenker at du kommer til å få en dårlig dag, så kan det påvirke hva du legger merke til i omgivelsene rundt deg. 

Å tenke positivt gjør at du legger mer merke til det positive som skjer

Hjernen skiller ikke tydelig mellom hva vi tenker og hva vi faktisk gjør. Så det å tenke noe eller se for seg at man gjør noe, er veldig likt som å faktisk gjøre det. Derfor lærer kroppen, kontinuerlig, av det vi tenker og ser for oss.

Visualisering kan hjelpe deg til å bli bedre

Et historisk eksempel er Major Nemeth. Han hadde lenge drømt om å bli en bedre golfspiller. Han trente hver dag, men ble ikke bedre enn en gjennomsnittlig golfspiller. Så oppdaget han en forbløffende teknikk som skulle gjøre ham til en dyktig spiller.

Ironisk nok skjedde dette i løpet av de 7 årene han satt som krigsfange alene, og uten å røre så mye som en golfkølle. For å overleve mentalt hadde han begynt med visualisering. Han så for seg golfbanen, kjente lukten av gress og gikk gjennom detaljerte golfslag i hodet, noe som resulterte i at han kom ut av fangenskap som en langt bedre golfspiller!

Teknikken heter positiv visualisering. Noe å prøve – for eksempel – før en date? 

Kan man dagdrømme seg til kjæreste?

Sitter du og forestiller seg at det skjer noe hyggelig, så vil det gjøre noe med utstrålingen din. Og er du positiv og blid er det ofte lettere å komme i kontakt med andre mennesker. Dagdrømming i seg selv løser nok ikke statusen som singel, men kan være med å bidra til riktig sinnstemning.