Eldre mann i et maleverksted

Kreativitet kan trenes opp

Det er en feiloppfatning at kreativitet bare handler om keramikk, lilla kåper og interesse for kunstmalerier. Kreativitet er for alle!

Matematikere, forskere, lærere, kunstnere, programledere - de aller fleste har kreativitet i seg. 

Dagdrømming gjør deg kreativ

Flere studier viser at dagdrømming går hånd i hånd med kreativitet. Det kan for eksempel dreie seg om å utnytte vårt indre potensiale ved å ta i bruk forestillingsevnen, ikke bare den logiske evnen. Men dersom du har en glimrende idé som du ønsker å forandre verden med, bør du antagelig ha en god slump med logiske ferdigheter og interesser også. Samtidig mener mange at det meste kan trenes frem. 

Ikke være redd for å tenke fritt og annerledes

Men husk at frykten for ikke å være bra nok kan kvele gode idéer fordi man ikke tør tenke fritt. Det gjelder altså å ha det bra, og å være positiv og åpen. Da vil dagdrømmene komme, og også idéene.

Mange av verdens beste idéer, oppfinnelser, låter og bøker kommer fra – nettopp – dagdrømmer.