Kreativ maler

Kreativitet – Kom deg ut av boksen!

Det er en feiloppfatning at kreativitet bare handler om keramikk, lilla kåper og interesse for kunstmalerier. Kreativitet er for alle!

Matematikere, forskere, lærere, kunstnere, programledere - de aller fleste har kreativitet i seg. 

Flere studier viser at dagdrømming går hånd i hånd med kreativitet. Det kan for eksempel dreie seg om å utnytte vårt indre potensiale ved å ta i bruk forestillingsevnen, ikke bare den logiske evnen. Men dersom du har en glimrende idé som du ønsker å forandre verden med, bør du antagelig ha en god slump med logiske ferdigheter og interesser også. Samtidig mener mange at det meste kan trenes frem. 

Men husk at frykten for ikke å være bra nok kan kvele gode idéer fordi man ikke tør tenke fritt. Det gjelder altså å ha det bra, og å være positiv og åpen. Da vil dagdrømmene komme, og også idéene.

Mange av verdens beste idéer, oppfinnelser, låter og bøker kommer fra – nettopp – dagdrømmer.