To blide lærlinger i TINE

Slik kan du bli lærling

I de fleste fylker er det opplæringskontorene som står for formidling av læreplasser.

TINE har meierier og anlegg i hele Norge, så mulighetene er mange hvis du er fleksibel. I de fleste fylker er det opplæringskontorene som står for formidling av læreplasser, mens meieriet eller anleggene gjennomfører rekrutteringen.

Er du interessert i å bli læring?

Ta kontakt med opplæringskontoret for det aktuelle faget i ditt fylke, eller send en e-post til TINE:

tine.larling@tine.no

Du kan også kontakte det TINE anlegget som er interessant for deg direkte.

Oversikt over TINEs meierier

 

Lærling i TINE

Jenny Skavlan tester yrkesfag

Modell og skuespiller Jenny Skavlan besøkte TINE Meieriet Oslo for å teste industriell matproduksjon.

Nyttig erfaring i utlandet

Som lærling i TINE kan du få muligheten til utenlandsopphold.

Lærlinger i TINE gis god opplæring

Lærlinger i TINE gis god opplæring og mulighet for utveksling med Europeiske bedrifter.

Lærlingene er en del av vårt gode arbeidsmiljø

Du blir en del av arbeidsmiljøet og får ta del i idrett, sosiale aktiviteter og andre ordninger for ansatte.

Som læring får du varierte arbeidsoppgaver

Du får varierte arbeidsoppgaver og er med på å produsere mat for hele Norges befolkning.

- Ost er kulere enn olje

Møt lærlinger og ledere i matbransjen og hør hva de tenker om det å være lærling.