To blide lærlinger i TINE

Slik kan du bli lærling

I de fleste fylker er det opplæringskontorene som står for formidling av læreplasser.

TINE har meierier og anlegg i hele Norge, så mulighetene er mange hvis du er fleksibel. I de fleste fylker er det opplæringskontorene som står for formidling av læreplasser, mens meieriet eller anleggene gjennomfører rekrutteringen.

Er du interessert i å bli læring?

Ta kontakt med opplæringskontoret for det aktuelle faget i ditt fylke.

Du kan også kontakte det TINE anlegget som er interessant for deg direkte, eller se etter utlyste lærlingestillinger på tine.no

Oversikt over TINEs meierier

 

Lærling i TINE

Lærlingene er en del av vårt gode arbeidsmiljø

Du blir en del av arbeidsmiljøet og får ta del i idrett, sosiale aktiviteter og andre ordninger for ansatte.

Lærlinger i TINE gis god opplæring

Lærlinger i TINE gis god opplæring og mulighet for utveksling med Europeiske bedrifter.

Som læring får du varierte arbeidsoppgaver

Du får varierte arbeidsoppgaver og er med på å produsere mat for hele Norges befolkning.

Jenny Skavlan tester yrkesfag

Programleder, designer og skuespiller Jenny Skavlan besøkte TINE Meieriet Oslo for å teste industriell matproduksjon.