Lærlinger i TINE gis god opplæring

Lærlinger i TINE gis god opplæring og mulighet for utveksling med Europeiske bedrifter.

Systematisk og god opplæring

Læretida (VG3) gjennomføres i de fleste fag i løpet av 2 år. Du er knyttet til ett TINE-anlegg, men for å få allsidighet i opplæringen kan det bli aktuelt å hospitere på andre TINE-anlegg i Norge.

Du må ha fullført og bestått VG1 og VG2 i faget ditt (+VG3 for automatiker) for å få lærlingeplass i TINE. Og det kan være en fordel å ha gjennomført «prosjekt til fordypning» (PTF) på det TINE-anlegget du ønsker læreplass.
På anlegget får du en faglig leder som er din kontaktperson og god opplæring av mange flinke instruktører. Du vil også bli tett fulgt opp av det regionale opplæringskontoret for ditt fag.

Les mer om Utdanningsdirektoratets læreplaner

Muligheter for lærlinger

TINE arrangerer kurs og samlinger for våre lærlinger i læretiden. Lærlinger har på lik linje som faste ansatte mulighet til å delta på interne kurs som tilbys i TINE.

Gjennom EUs utdanningsprogram "Erasmus+", kan du ta deler av læretiden i bedrifter i Europa. TINE har i de siste årene hatt lærlinger utplassert i flere EU land!

 

Hvilke fag rekrutterer vi til?

Hvilke fag TINE rekrutterer til kan variere fra år til år, men de mest aktuelle fagene er:

  • Industriell matproduksjon (IMP)
  • Tekniske fag; Automatiker, industrimekaniker, produksjonsteknikk, industrirørlegger
  • Kjemiprosess
  • Transportfag; yrkessjåfør, logistikk
     

Du kan lese mer om fagene på siden vilbli.no

To blide lærlinger i TINE

Slik kan du bli lærling

I de fleste fylker er det opplæringskontorene som står for formidling av læreplasser, mens meieriet eller anleggene gjennomfører rekrutteringen.

TINE har meierier og anlegg i hele Norge, så mulighetene er mange hvis du er fleksibel. Se oversikt 

Vil du bli lærling, ta kontakt med opplæringskontoret for det aktuelle faget i ditt fylke.

Du kan også kontakte det TINE anlegget som er interessant for deg direkte, eller se etter utlyste lærlingestillinger på tine.no

Oversikt over TINEs meierier