Lærlinger i TINE gis god opplæring

Lærlinger i TINE gis god opplæring og mulighet for utveksling med Europeiske bedrifter.

Systematisk og god opplæring

Læretida (VG3) gjennomføres i de fleste fag i løpet av 2 år. Du er knyttet til ett TINE-anlegg, men for å få allsidighet i opplæringen kan det bli aktuelt å hospitere på andre TINE-anlegg i Norge.

Du må ha fullført og bestått VG1 og VG2 i faget ditt (+VG3 for automatiker) for å få lærlingeplass i TINE. Og det kan være en fordel å ha gjennomført «prosjekt til fordypning» (PTF) på det TINE-anlegget du ønsker læreplass.
På anlegget får du en faglig leder som er din kontaktperson og god opplæring av mange flinke instruktører. Du vil også bli tett fulgt opp av det regionale opplæringskontoret for ditt fag.

Les mer om Utdanningsdirektoratets læreplaner

Muligheter for lærlinger

TINE arrangerer kurs og samlinger for våre lærlinger i læretiden. Lærlinger har på lik linje som faste ansatte mulighet til å delta på interne kurs som tilbys i TINE.

Gjennom EUs utdanningsprogram "Erasmus+", kan du ta deler av læretiden i bedrifter i Europa. TINE har i de siste årene hatt lærlinger utplassert i flere EU land!

Lærling i TINE

Jenny Skavlan tester yrkesfag

Modell og skuespiller Jenny Skavlan besøkte TINE Meieriet Oslo for å teste industriell matproduksjon.

Nyttig erfaring i utlandet

Som lærling i TINE kan du få muligheten til utenlandsopphold.

Lærlingene er en del av vårt gode arbeidsmiljø

Du blir en del av arbeidsmiljøet og får ta del i idrett, sosiale aktiviteter og andre ordninger for ansatte.

Som læring får du varierte arbeidsoppgaver

Du får varierte arbeidsoppgaver og er med på å produsere mat for hele Norges befolkning.

Slik kan du bli lærling

I de fleste fylker er det opplæringskontorene som står for formidling av læreplasser.

- Ost er kulere enn olje

Møt lærlinger og ledere i matbransjen og hør hva de tenker om det å være lærling.