Lærlinger i TINE gis god opplæring

Lærlinger i TINE gis god opplæring og mulighet for utveksling med Europeiske bedrifter.

Systematisk og god opplæring

Læretida (VG3) gjennomføres i de fleste fag i løpet av 2 år. Du er knyttet til ett TINE-anlegg, men for å få allsidighet i opplæringen kan det bli aktuelt å hospitere på andre TINE-anlegg i Norge.

Du må ha fullført og bestått VG1 og VG2 i faget ditt (+VG3 for automatiker) for å få lærlingeplass i TINE. Og det kan være en fordel å ha gjennomført «prosjekt til fordypning» (PTF) på det TINE-anlegget du ønsker læreplass.
På anlegget får du en faglig leder som er din kontaktperson og god opplæring av mange flinke instruktører. Du vil også bli tett fulgt opp av det regionale opplæringskontoret for ditt fag.

Les mer om Utdanningsdirektoratets læreplaner

Muligheter for lærlinger

TINE arrangerer kurs og samlinger for våre lærlinger i læretiden. Lærlinger har på lik linje som faste ansatte mulighet til å delta på interne kurs som tilbys i TINE.

Gjennom EUs utdanningsprogram "Erasmus+", kan du ta deler av læretiden i bedrifter i Europa. TINE har i de siste årene hatt lærlinger utplassert i flere EU land!