Lærlinger i TINE

Vil du være med å skape ekte matopplevelser folk vil ha, og jobbe i en høyteknologisk matindustri?

Læring på meieri

En spennende og teknologisk matindustri med læreplasser over hele Norge

TINE har en lang verdikjede og er spredt over hele landet med sine 34 produksjonsanlegg. Vi har behov for forskjellig fagkompetanse, og tilbyr derfor læreplasser i flere fag som gir mange karrieremuligheter. 

Lærlinger i TINE får utbetalt et års fagarbeiderlønn fordelt på hele læretida. Vanligvis får du 40 % av fagarbeiderlønn for første læreår og 60 % av fagarbeiderlønn for andre læreår. For enkelte fag kan dette variere noe.

Hvilke fag rekrutterer vi til?

Hvilke fag TINE rekrutterer til kan variere fra år til år, men de mest aktuelle fagene er:

  • Industriell matproduksjon (IMP)
  • Tekniske fag; Automatiker, industrimekaniker, produksjonsteknikk, industrirørlegger
  • Kjemiprosess
  • Transportfag; yrkessjåfør, logistikk
     

Du kan lese mer om fagene på siden vilbli.no

To blide lærlinger i TINE

Slik kan du bli lærling

I de fleste fylker er det opplæringskontorene som står for formidling av læreplasser, mens meieriet eller anleggene gjennomfører rekrutteringen.

TINE har meierier og anlegg i hele Norge, så mulighetene er mange hvis du er fleksibel. Se oversikt 

Vil du bli lærling, ta kontakt med opplæringskontoret for det aktuelle faget i ditt fylke.

Du kan også kontakte det TINE anlegget som er interessant for deg direkte, eller se etter utlyste lærlingestillinger på tine.no

Oversikt over TINEs meierier

Noe av det TINE kan tilby lærlinger

Lærlinger i TINE gis god opplæring

Lærlinger i TINE gis god opplæring og mulighet for utveksling med Europeiske bedrifter.

Lærlingene er en del av vårt gode arbeidsmiljø

Du blir en del av arbeidsmiljøet og får ta del i idrett, sosiale aktiviteter og andre ordninger for ansatte.

Som læring får du varierte arbeidsoppgaver

Du får varierte arbeidsoppgaver og er med på å produsere mat for hele Norges befolkning.

Ost er kulere enn olje. Smaker bedre gjør det også,

Ruben, lærling i TINE