Læring på meieri

Lærlinger i TINE

Vil du være med å skape ekte matopplevelser folk vil ha, og jobbe i en høyteknologisk matindustri?

En spennende og teknologisk matindustri med læreplasser over hele Norge

TINE har en lang verdikjede og er spredt over hele landet med sine 34 produksjonsanlegg. Vi har behov for forskjellig fagkompetanse, og tilbyr derfor læreplasser i flere fag som gir mange karrieremuligheter. Hvilke fag vi rekrutterer til kan variere fra år til år. De mest aktuelle fagene er:

  • Industriell matproduksjon (IMP)
  • Tekniske fag; Automatiker, industrimekaniker, produksjonsteknikk, industrirørlegger
  • Kjemiprosess
  • Transportfag; yrkessjåfør, logistikk

Lærlinger i TINE får utbetalt et års fagarbeiderlønn fordelt på hele læretida. Vanligvis får du 40 % av fagarbeiderlønn for første læreår og 60 % av fagarbeiderlønn for andre læreår. For enkelte fag kan dette variere noe.

Lærling i TINE

Jenny Skavlan tester yrkesfag

Modell og skuespiller Jenny Skavlan besøkte TINE Meieriet Oslo for å teste industriell matproduksjon.

Nyttig erfaring i utlandet

Som lærling i TINE kan du få muligheten til utenlandsopphold.

Lærlinger i TINE gis god opplæring

Lærlinger i TINE gis god opplæring og mulighet for utveksling med Europeiske bedrifter.

Lærlingene er en del av vårt gode arbeidsmiljø

Du blir en del av arbeidsmiljøet og får ta del i idrett, sosiale aktiviteter og andre ordninger for ansatte.

Som læring får du varierte arbeidsoppgaver

Du får varierte arbeidsoppgaver og er med på å produsere mat for hele Norges befolkning.

Slik kan du bli lærling

I de fleste fylker er det opplæringskontorene som står for formidling av læreplasser.

- Ost er kulere enn olje

Møt lærlinger og ledere i matbransjen og hør hva de tenker om det å være lærling.