To lærlinger på meieri

Lærlingene er en del av vårt gode arbeidsmiljø

Du blir en del av arbeidsmiljøet og får ta del i idrett, sosiale aktiviteter og andre ordninger for ansatte.

TINE har et godt arbeidsmiljø som du som lærling blir en del av. Vi jobber med helse, miljø og sikkerhet (HMS), og vi har personalforeninger som sørger for sosiale aktiviteter.

I TINE finnes det flere bedriftsidrettslag hvor det er mulighet til å være med på fotball, volleyball, løping, orientering og andre former for trening.

Hvert år deltar TINE i YT Holmenkollstafetten med flere titalls lag. I tillegg er TINEs ansatte godt representert på lokale arrangementer der vi har har anlegg og kontorer.

I TINE er det gode pensjons- og forsikringsordninger, og lærlingene behandles på lik linje med faste ansatte når det gjelder disse ordningene.