To lærlinger på meieri

Lærlingene er en del av vårt gode arbeidsmiljø

Du blir en del av arbeidsmiljøet og får ta del i idrett, sosiale aktiviteter og andre ordninger for ansatte.

TINE har et godt arbeidsmiljø som du som lærling blir en del av. Vi jobber med helse, miljø og sikkerhet (HMS), og vi har personalforeninger som sørger for sosiale aktiviteter.

I TINE finnes det flere bedriftsidrettslag hvor det er mulighet til å være med på fotball, volleyball, løping, orientering og andre former for trening.

Hvert år deltar TINE i YT Holmenkollstafetten med flere titalls lag. I tillegg er TINEs ansatte godt representert på lokale arrangementer der vi har har anlegg og kontorer.

I TINE er det gode pensjons- og forsikringsordninger, og lærlingene behandles på lik linje med faste ansatte når det gjelder disse ordningene.
 

Hvilke fag rekrutterer vi til?

Hvilke fag TINE rekrutterer til kan variere fra år til år, men de mest aktuelle fagene er:

  • Industriell matproduksjon (IMP)
  • Tekniske fag; Automatiker, industrimekaniker, produksjonsteknikk, industrirørlegger
  • Kjemiprosess
  • Transportfag; yrkessjåfør, logistikk
     

Du kan lese mer om fagene på siden vilbli.no

To blide lærlinger i TINE

Slik kan du bli lærling

I de fleste fylker er det opplæringskontorene som står for formidling av læreplasser, mens meieriet eller anleggene gjennomfører rekrutteringen.

TINE har meierier og anlegg i hele Norge, så mulighetene er mange hvis du er fleksibel. Se oversikt 

Vil du bli lærling, ta kontakt med opplæringskontoret for det aktuelle faget i ditt fylke.

Du kan også kontakte det TINE anlegget som er interessant for deg direkte, eller se etter utlyste lærlingestillinger på tine.no

Oversikt over TINEs meierier