Det er mange muligheter for å utvikle seg i TINE. Her er to av våre medarbeidere

Utvikling i TINE

Vi har ambisjon om å, hver eneste dag, være litt bedre enn i går og skape verdier. For eierne, kundene og forbrukerne. Vi prøver og feiler, tenker helhetlig og lærer av de beste. Vi sikter mot verdensklasse i alle ledd.

Ansatte er like viktig som råvarene våre, derfor er kompetente og engasjerte medarbeidere sentralt i vår strategi.  Som ansatt kan du vokse og utvikle deg gjennom gode karriereveier og intern mobilitet. Hver medarbeider skal bidra til å gjøre TINE bedre. Vi skal tiltrekke oss topp kompetanse, ha tydelige kompetansekrav og legge til rette for kontinuerlig utvikling. 

70-20-10-modellen er et rammeverk for hvordan vi skal lykkes med kompetanseutvikling i en travel hverdag. Vi er opptatt av at hovedtyngden med å utvikle kompetanse skjer gjennom læring og erfaring i den daglige jobben (70%). I tillegg er læring gjennom å jobbe med andre en viktig del av utviklingen, f.eks kollegaveiledning, samarbeid i team og coaching (20 %). Formell kompetanse og regelmessig faglig påfyll gjennom kurs og programmer er likevel et nødvendig grunnlag for å kunne anvende kunnskap og skape verdier (10%).