Ledelse i TINE

Ledelse i TINE er å ta ansvar for å skape resultater ved å arbeide sammen med og gjennom andre.

Tillit er fundamentet i våre ledelsesprinsipper. Tillitsbasert ledelse er basert på at vi alle har et grunnleggende ønske om å gjøre en god jobb, mestre og bidra til fellesskapet. Med dette som utgangspunkt handler ledelse om å legge til rette for at team og medarbeidere utvikles og tar ut sitt beste.

Her er TINEs fem ledelsesprinsipper:

1. Tillit først 

Tillit er fundamentet for våre ledelsesprinsipper og er også utgangspunktet i den viktigste regelen: Vis tillit først. Stol på dine medarbeidere. Det viser åpenhet og det viser styrke. Su stoler ikke blindt på folk, men utviser riktig tillit til riktige mennesker på riktig tid, med oppfølging og støtte for at de skal nå målene sine.  

Som leder gjør du det rette, selv om ingen ser eller legger merke til det. Dine medarbeidere stoler på deg og vet hvor de har deg, selv om de ikke nødvendigvis er enig i alt du gjør. Du behandler kollegaer og samarbeidspartnere rettferdig, du står for det du gjør og sier, og du innrømmer dine feil. Det handler om verdier og tillit, ikke om popularitet.  

2. Vilje og evne til å gjøre jobben 

Du er først og fremst valgt som leder fordi du er flink på det du gjør. Dine medarbeidere kommer ikke til å ha tillit til deg eller stole på deg, hvis du ikke gjøre en god jobb. Er du konsistent i å prestere, vil dine ansatte følge. 

Du utfordrer dine medarbeidere til å prestere bedre og til å påta seg mer ansvar, uten å overvelde dem. Forhåpentligvis er de bedre enn deg på mange ting. La dem være det, utvikle seg og gjøre en god jobb uten at du står i veien.  

3. Tilgjengelig og åpen  

Vis dine medarbeidere at de kan snakke åpent og ærlig med deg, og når de gjør det: Gi dem hele din oppmerksomhet. Har du ikke tid? Foreslå et annet tidspunkt. Du opptrer ryddig og tydelig i dialog med medarbeiderne dine og de vet hvor de har deg. 

Når det kommer nye mennesker inn i ditt ansvarsområde ser du personen, involverer dem tidlig og gir dem en varm velkomst. Allerede før første dag har de hørt fra deg uoppfordret.  Du deler tankene dine proaktivt, inviterer inn til diskusjoner, vurderer og svarer ærlig på innspillene du får. Når alt kommer til alt, er det din avgjørelse og ditt ansvar. 

4. Tydelige forventinger

Det er ikke bare medarbeiderne dine som er tjent med at de vet hva som forventes av dem. Det gjør din jobb enklere. Du diskuterer ideer og deler ideer om hva «World Class Dairy» betyr for akkurat dem og deres områder, samtidig som du sikrer samarbeid på tvers av organisasjonen. Sammen er dere opptatt va, og ser verdien av felles mål og jobber kontinuerlig for å oppnå disse.  

Dere har jevnlige samtaler for å sikre at dere er enige om forventningene som ligger til grunn for oppgavene som skal løses. Tilbakemeldinger, innspill og justeringer er nødvendig for riktig progresjon. Samtidig vet du at det er like viktig å skryte av de områdene dine medarbeider gjør bra, som å jobbe med det som kan bli bedre.

5. Se hele mennesket

Som leder bidrar du til en god balanse mellom jobb og fritid og du forstår samtidig at det ikke går et helt klart skille. Du informerer godt om TINEs velferdsordninger og du følger opp de som er sykemeldte for å finne ut hvordan du kan hjelpe dem å komme raskere på bena igjen.  

Arbeidsdagen børe være morsomme, uten at det behøver å gå i veien for produktiviteten. La dine medarbeidere være seg selv og tenk over at alle er forskjellige. Du vet det finnes grenser og det er ditt ansvar å tydeliggjøre dem, samtidig som du ikke står i veien for positive tiltak eller hendelser som bidrar til ekstra smil eller latter blant medarbeiderne dine.