Dame i TINE holder opp skilt med TINE 2025. Les mer om TINE sin visjon og strategi her, frem mot 2025

Vår visjon og strategi

TINE har en inspirerende visjon og klar strategi. Les om hvordan vi sammen skal skape et levende Norge og skape økt vekst i årene som kommer.

Vår visjon: Sammen skaper vi et levende Norge 

Vi skal bidra til det gode liv. Enten du er bonde på gården, ku på enga eller hjemme ved frokostbordet.  

Vi er en viktig drivkraft i et Norge som spirer og hvor økonomiske verdier skapes. Samtidig vokter vi over de umistelige verdiene samfunnet hviler på. De som ikke måles i kroner og øre.  

Og vi skal ta vare på jorda vår. Det er ikke bare her vi jobber og bor, den er selve forutsetningen for alt som lever.

Visjonen ord for ord: 

Sammen. Det er når vi jobber sammen at vi sikrer kraft til å oppnå målene våre. Både internt og med våre omgivelser. Vi løfter frem andre og spør om hjelp når vi tenger det. Vi har felles mål – og når dem. Sammen.  

Skaper. Vi har ambisjoner om å hver eneste dag være lit bedre enn i går og skape verdier. For eierne, kundene og forbrukerne. Vi prøver og feiler, tenker helhetlig og lærer av de beste. Vi sikter mot verdensklasse i alle ledd. 

Levende. Bærekraft er ikke valgfag, det er pensum i alt vi driver med. Vi lever i samspill med naturen og har høye krav til dyrevelferd og kvalitet. For både medarbeidere og forbrukere gir vi næring til drømmene gjennom matglede, en aktiv livsstil og riktig ernæring.  

Norge. Basert på god norsk matproduksjon med dype røtter, er vi fundamentert for våre rike kulturlandskap og pulserende bygder og byer i vårt langstrakte land. Vi jobber langsiktig for å bidra til er velfungerende Norge, basert på vår kultur og levemåte.
 

En klar strategi frem mot 2025 

Økt vekst 

Vi må klare å tjene mer penger enn vi gjør i dag. Økte kostnader spiser overskuddet vårt og dette begrenser mulighetsrommet vi har.  

Bedre konkurransekraft 

Vi må finne bedre og mer effektive måter å gjøre ting på – hver eneste dag, for å holde tritt med konkurransen i markedet.  

Trygge rammevilkår 

For at eierne til TINE, melkebøndene, skal kunne investere og tenke langsiktig må de også føle seg trygge på handlingsrommet består 

Solid fundament 

Det handler om kultur, samhandling, kompetanse og gjennomføringsevne. For å nevne noe. Dette skal gjennomsyre alt. På tvers av områdene.