TINEs verdier

Våre verdier fungerer som retningslinjer for alle medarbeidere og beskriver den kulturen vi ønsker å forsterke på tvers av hele TINE. En god kultur er avgjørende for at vi skal ha det bra på jobb og nå våre mål som selskap.   ​

TINEs fire verdier er: 

Sammen skal vi:​

Det er når vi jobber sammen, både på tvers i TINE og med våre omgivelser, at vi sikrer kraft til å oppnå målene våre. Vi løfter frem andre, deler kunnskap, og spør om hjelp når vi trenger det. Vi har felles mål – og når dem sammen.​

Ta initiativ​

Hver og en av oss er frempå og nysgjerrig. Ambisjonen er å skape de mest folkekjære merkevarene, og langsiktig verdi for eierne og kundene våre. Hver dag jobber vi for å bli litt bedre enn vi var i går. Akkurat slik eierne våre jobber for å overlate gården i enda bedre stand til neste generasjon.​​

Ta ansvar​

Hver og en av oss gjør seg fortjent til tillit ved å gjøre jobben skikkelig, til det beste for forbrukerne, hele TINE og jordkloden vår. Ved å ta eierskap til oppgavene og med vilje til å gjennomføre, sørger vi for gode resultater, bærekraftig utvikling, mattrygghet og kvalitet i alle ledd.​

Ta vare på hverandre​

Vi er rause med hverandre og skaper en trygg arbeidshverdag der alle føler seg inkludert, og kan være den beste versjonen av seg selv – for sånt blir det gode resultater av. Vi respekterer hverandres ulikheter, anerkjenner gode prestasjoner, og ikke minst; vi trives på jobb.