Familie spiser frokost

Meieriprodukter viktig for gravide

Når du er gravid er det ekstra viktig å spise variert slik at du får i deg alle de næringsstoffene du trenger. Gravide har et økt behov for både kalsium og vitamin D, og det er viktig at gravide får i seg meieriprodukter daglig. Samtidig må gravide unngå meieriprodukter som er laget på upasteurisert melk.

Skjelettet skal vedlikeholdes hele livet, derfor er det spesielt viktig for deg som er gravid å få i deg tilstrekkelige mengder kalsium og vitamin D.

Hos voksne skiftes alt kalsium i skjelettet ut i løpet av en sjuårsperiode. Kvinner overfører dessuten kalsium til barnet under graviditeten og etterpå gjennom morsmelken.

Under graviditeten trenger kvinner 12 prosent mer kalsium og over 30 prosent mer vitamin D. Drikk derfor gjerne melk som er tilsatt vitamin D.

Hvis du drikker lite melk bør du få i deg yoghurt og ost for å sikre kalsiuminntaket. Hvis du ikke tåler meieriprodukter, krever det ekstra kunnskap.

Unngå upasteuriserte meieriprodukter

Noen meieriprodukter kan dessverre inneholde uønskede mikrober som kan være skadelig for fosteret. Barnet er mer følsomt for disse stoffene i fosterstadiet enn det vil være senere i livet.

Mattilsynet har derfor utarbeidet anbefalinger for å sikre at gravide unngår å utsette fosteret for disse uønskede mikroorganismene. De anbefaler blant annet at gravide skal unngå å drikke upasteurisert melk eller spise ost laget av upasteurisert melk.

Årsaken til at melk og andre meieriprodukter pasteuriseres (varmebahandles), er at man vil uskadeliggjøre farlige bakterier

Dette gjelder hovedsaklig importert ost og noen meieriprodukter som er laget lokalt på gårdene rundt omkring i landet.

Gravide bør unngå å spise muggoster

Listeria er også påvist i myke og halvmyke oster, som for eksempel Brie og Camembert, og i muggoster som Gorgonzola, selv om disse er laget av pasteurisert melk. Selv om listeria forekommer svært sjelden i disse ostene, er man helt på den sikre siden dersom man velger å unngå dem under svangerskapet.

Hvis gravide likevel ønsker å spise denne typen ost, bør den i hvert fall inntas ferskest mulig. Dette skyldes at mengden av eventuelle listeriabakterier stiger over tid og når en topp ved slutt på holdbarhetsdato.

Alle TINEs produkter er pasturisert

Årsaken til at melk og andre meieriprodukter pasteuriseres (varmebahandles), er at man vil uskadeliggjøre farlige bakterier. Pasteurisering er en trygg og skånsom måte å behandle melken på.

Nesten all melk og melkeprodukter du finner i butikkene er laget på pasteurisert melk.

Alle TINEs produkter er pasteurisert.

Derfor trenger du jod

Jod er spesielt viktig for unge kvinner og gravide. Melk er den viktigste kilden til jod i det norske kostholdet. To glass melk og en porsjon yoghurt dekker omtrent 60 % av mengden du trenger.

Trygg ost for gravide

Du får mange råd når du er gravid. Ett av dem er å ikke spise ost laget av upasteurisert melk. Bakterien man er mest redd for er listeria. Men hvordan kan du egentlig vite om osten er trygg?