Gutt drikker melk

Hvorfor homogeniseres og pasteuriseres melken?

Prosessene er nødvendige for å gjøre produktene både trygge og mer «brukervennlig» for deg. Pasteurisering gjøres for å drepe skadelige bakterier mens homogenisering gjøres for å fordele fettet jevnt i melken.

Å homogenisere betyr å «gjøre likt», altså gjøre fettkulene like store. Melken presses gjennom en smal dyse under trykk. Det kan sammenlignes litt med å blande olje og vann, som ikke vil blandes. Kjører du det i en mikser sammen med eggeplomme, emulgeres fettet og blir blandet sammen med vannet. Fettdråpene blir på en måte homogenisert. Det er ikke lovpålagt å homogenisere melk i Norge, men de fleste forbrukere ønsker det. Skummet melk, kremfløte og smør er ikke homogenisert.

Pasteurisering

Pasteurisering er lovpålagt for all melk i Norge. Melken varmes opp til 72 grader i ca 15 sekunder. Pasteurisering dreper bakterier som kan gi sykdommer som blant annet listeriose, salmonellose, campylobacteriose, tyfus og difteri.

Er det farlig å drikke rå melk?

Spedbarn, barn, gravide, eldre og de med svekket immunsystem har en høyere risiko for å bli syke av å drikke rå melk. Symptomer på sykdom forårsaket av inntak av rå melk er blant annet oppkast, diarè, magesmerter, feber, hodepine og smerter i kroppen. De fleste friske mennesker vil komme seg i løpet av kort tid, men noen kan utvikle symptomer som er kroniske, alvorlige eller til og med livstruende. På forskning.no kan du lese mer om det er farlig å drikke upasteurisert melk.

Det er ikke lett å tallfeste hvor mange som har blitt syke i EU av å drikke rå melk. I følge tilgjengelig data på matbårne sykdomsutbrudd mellom 2007 og 2013, skyldes 27 av utbruddene inntak av rå melk. Vitenskapskomiteen for mattrygghet har mer informasjon.

Hva skjer når melken pasteuriseres?

Det har blitt påstått at pasteurisering «dreper melken» ved at vitaminer, mineraler og proteiner ødelegges. Noen av disse påstandene baserer seg på nesten hundre år gammel forskning, hvor man brukte andre metoder for pasteurisering enn i dag. Mer oppdatert forskning har vist at de næringsstoffene som melk er en viktig kilde til, som protein, kalsium og jod ikke reduseres i vesentlig grad selv om melken pasteuriseres.Den skånsomme varmebehandlingen har ingen betydning for næringsinnholdet eller opptak av næringsstoffer. Vitamin C som er sensitiv for varme, kan i teorien reduseres noe ved oppvarming. Melk inneholder svært lite vitamin C, også når den kommer rett fra kua. Derfor betyr det lite ernæringsmessig.

Hvis du likevel ønsker å bruke ubehandlet melk rett fra en bonde, er det anbefalt å koke den før bruk. Vil du drikke uhomogenisert melk, kan du blande skummet melk og litt kremfløte.

Norsk helseinformatikk mener at det er ingen helsefordeler ved drikke rå melk http://nhi.no/forside/ingen-helsefordeler-ved-ra-melk-38814.html

TINE pasteuriserer også melk som brukes til osteproduksjon. Alle produktene er godt merket.