Økologisk

I tråd med ønsker fra forbruker, bønder og myndigheter har TINE mål om å bidra til økt forbruk av økologisk mat i Norge.

Økologisk landbruk

Økologisk mat er produsert på naturens premisser, som i størst mulig grad tar hensyn til dyrenes naturlige atferd og behov. Der det er mulig benyttes vekstskifte som innebærer at det dyrkes ulike planteslag på det samme arealet, gjerne i en bestemt syklus. Aktivt vekstskifte er viktig for utnyttelse av næringsressurser og for å forebygge ugress og angrep av skadedyr. Målet er en mer bærekraftig forvaltning av ressurser. Vi er avhengige av et samspill mellom mennesker, dyr, jord og planter.

 

Økologiske besetninger etter økologiforskriften

  • Økologisk melkeproduksjon er mer basert på å utnytte naturressurser som beite og lignende sammenlignet med konvensjonell produksjon.
  • Kalver skal kunne die i minst tre dager etter fødselen, og skal fôres med melk i minimum tre måneder fra fødsel.
  • Større arealnormer til dyrene både ute og inne i økologisk husdyrhold sammenlignet med konvensjonell produksjon.
  • Fôret skal være økologisk dyrket.
  • Debio er kontrollorganet som Mattilsynet har engasjert i Norge for å følge opp økologiforskriften.

 

Hvorfor er produktene dyrere enn konvensjonelle varer?

Det skyldes høyere kostnader knyttet til produksjon, foredling og omsetning av økologiske produkter og varer. TINE betaler merpris til de økologiske melkeprodusentene som har leveringsavtaler

 

Ø-merket

Ø-merket er et godkjenningsmerke. Et produkt som rettmessig bærer dette merket, er produsert i samsvar med regelverket for økologisk produksjon. Debio eier og forvalter Ø-merket, og gir tillatelse og retningslinjer for merking.

 

Les mer om økologi på www.tine.no/okologi

Ta kontakt med din salgskonsulent i TINE Partner eller TINE Kundeservice på e-post kundeservice@tine.no  -  tlf. 513 71 513

www.tinehandel.no