Inspirasjon og how to filmer

Inspirasjon og how to filmer

De matfaglig ansvarlige i Tine Partner (kokk og konditor) og tilknyttede sponsorater, lager ulike korte «how to»-filmer, produktinformasjonsfilmer eller lengre filmer til inspirasjon og kunnskapsdeling.

Vi bruker vår markeds- og trendinnsikt til å produsere hva vi vet markedet trenger, samt på basis av innsikt gjennom tett dialog med våre kunder.

For mer informasjon om hvor du finner filmene.