TINE Meieriet Dovre

TINE Meieriet Dovre ligger ved kommunesenteret i Dovre kommune. Meieriet driver produksjon av hvitmuggost. Anlegget produserer ca. 230 tonn per år. Antall ansatte ved anlegget er 13.

Meierisjef TINE Meieriet Dovre

Sigrid Svanborg sigrid.svanborg@tine.no Mobil: 996 96 138

Besøk

Stasjonsvegen 102662 Dovre

Telefon

03080

Søk om sponsormidler

Gå til søknadsskjema og kriterier for sponsing

Nyheter