Camilla jobber som brand manager i TINE

Vil bidra til det grønne skiftet

Å være brand manager i TINE er omtrent som å være daglig leder i en liten bedrift. Camilla har et stort ansvar, og arbeidet hun gjør kan få betydelige konsekvenser både for virksomheten og for samfunnet. For eksempel kan ny emballasje på TINE rømme, crème fraîche og kesam® redusere plastforbruket med 500 tonn hvert år.
Navn Camilla
Tittel / Stilling Brand Manager
Utdanning Siviløkonom Norges Handelshøyskole (Bergen), master fra HEC Lausanne
Arbeidserfaring Begynte som Trainee i TINE etter utdanning

­­ Camilla er opptatt av miljø og bærekraft, og må ha tro på det hun jobber med.

– TINE har verdier jeg står inne for, og jeg liker både eierstrukturen og produktene. Jeg ønsker å bidra til det grønne skiftet. Her kan vårt arbeid ha stor påvirkning, og det er jeg veldig glad for å være en del av, sier hun.

De siste to årene har Camilla ledet et prosjekt som kan avgjøre om TINE når målet om 100 prosent fornybar emballasje innen 2023. Hun blir ekstra engasjert av å se at arbeidet kan hjelpe til å trekke hele bransjen i en mer bærekraftig retning.

Rømmebegeret som kan forandre alt

– Vi visste at rømmebegrene i plast var for dårlige, og vi visste at emballasje er viktig for folk. Men vi måtte også være sikre på at de nye pappbegrene faktisk ER mer bærekraftige enn plast og fungerer godt i bruk, derfor har vi sett på hele reisen fra emballasjeproduksjonen til produktet blir brukt hjemme på kjøkkenet.

Det er enormt mye arbeid som ligger bak en endring av emballasje. Etter år med analyser, testing og utvikling, er syretesten forbrukernes tilbakemeldinger på TINEs nye rømmebeger av papp.

– Hvis resultatene er gode, vil vi gjøre endringen varig, og deretter jobbe videre med å bytte ut annen plastemballasje med papp.

Fra trainee til «daglig leder»

Camilla er utdannet siviløkonom, og startet som trainee i TINE da hun var ferdig med masterstudiet. Etter traineeperioden jobbet hun en periode i innovasjonsavdelingen og fikk verdifull erfaring som innovasjonsleder før hun gikk over til stillingen som brand manager.

– Jeg pleier å si at jobben min er som å være daglig leder i en liten bedrift. Teamet mitt og jeg har et helhetsansvar for vår produktportefølje. Og siden produktene spiller en viktig rolle i manges liv, får arbeidet vi gjør store konsekvenser.  

Camilla leder flere tverrfaglige team, og samarbeider blant annet med produktutviklere og prosjektledere internt, i tillegg til eksterne byråer som leverer analyse, design, reklame og PR-tjenester.

Tar vare på arven

Oppgaven er å optimalisere og få mest mulig avkastning på produktene hun har ansvar for.

– Jeg opplever at jeg forvalter en viktig arv, og vil gjerne gi den videre i bedre stand enn da jeg fikk den. Vi ser at mange nå lager mindre mat og bruker mer halvfabrikata, derfor ønsker vi å inspirere folk til å lage mat fra grunnen av.  
 

Møt flere som jobber med innovasjon og markedsføring