Mads jobber som forretningsutvikler innen innovasjon hos TINE

Innovasjon som gjør verden bedre

– Jeg er nerdete opptatt av hvordan organisasjoner kan utnytte kompetansen og ta i bruk teknologi for å gjøre verden til et bedre sted, sier Mads. Han er forretningsutvikler i TINE og jobber på flere prosjekter, blant annet nye innovasjoner som har potensial til å redusere utslipp og transportkostnader langs hele TINEs verdikjede.
Navn Mads
Tittel / Stilling Forretningsutvikler (langsiktig innovasjon)
Utdanning Bachelor i teknologi, organisasjon og læring (informatikk, sosiologi, pedagogikk og psykologi), Master i informatikk og design, og Master i Knowledge Management. 
Arbeidserfaring Telenor

Mads er over middels opptatt av læring også. Han har studert både pedagogikk, psykologi, sosiologi og informatikk, og i løpet av studiene lærte han mye om hva virksomheter bør gjøre for å sette folk i stand til å innovere.

Bør belønnes for å lære

Han mener det er viktig å se læringen som en egen verdi hvis man skal lykkes med innovasjon.

– Å jobbe med innovasjon er å jobbe med usikkerhet. Og hvis man ønsker konkurransefordeler på nye arenaer må man tørre å satse, selv om det ikke er sikkert at ideene eller prosjektene blir realisert. Verdien ligger i det man som organisasjon har lært underveis, og en slik «innovasjonskultur» er helt nødvendig for å lykkes. 

I praksis innebærer en slik kultur at de ansatte belønnes for å lære, og ikke bare får kred når noe nytt og fantastisk lanseres. 

– Hvis du har lært hvorfor en idé ikke fungerer, bør du få like mye ballonger og kaker som du ville fått ved en nylansering, mener Mads. 

Kreativ og pedagogisk idealist 

I tillegg til kulturen og organiseringen internt, er den unge forretningsutvikleren også opptatt at det nye som lanseres er bra for forbrukerne. Dette er en motivasjon i seg selv, og gjør at han gleder seg til å gå på jobb hver dag.

Innovasjonsarbeid veksler mellom tre perspektiver: Forretningsperspektivet (det må være lønnsomt), teknologiperspektivet (hva som er mulig å gjøre med ulike teknologiske løsninger) og forbrukerperspektivet (hvordan det utløser betalingsvillighet/etterspørsel hos sluttbruker).

– All innovasjon kommer fra disse tre perspektivene. Det viktige i dette arbeidet er å se på hvordan man lever livet i dag, og identifisere hva som vektlegges både emosjonelt, funksjonelt og sosialt hos dem man ønsker å nå. Hvis vi skal innovere i TINE må vi være opptatt av hvordan vi kan gjøre livet bedre for den enkelte kunde.

For Mads er ikke bruk av teknologi et mål i seg selv, det er kun et middel for å skape endring.

– Jeg er nokså idealistisk. Det jeg ønsker aller mest er å oppnå endringer som har en langsiktig positiv innvirkning på verden, altså at den blir et bedre sted å være både i dag og i fremtiden.

 

Møt flere som jobber med innovasjon og markedsføring