Vil ha enklere håndtering av landbruksplast

Over 80 prosent av all plasten som brukes i landbruket går i retur, men det er ennå rom for forbedringer, mener både bønder og Grønt Punkt.

Kommunikasjonsrådgiver i Grønt Punkt, Arve Martinsen, opplyser at det ble samlet inn nesten 18 000 tonn plast fra landbruket i 2018. Dette er 83 prosent av all plasten som brukes i landbruket. Returandelen er derfor relativt høy.

Samtidig har det internasjonale markedet for returnert plast møtt motbør de siste årene. Kina - og en del andre land - som tidligere tok imot mye av plasten fra Europa har stengt grensene for ytterligere import, og det har medført at kapasiteten ved de europeiske mottakene har blitt sprengt.

- Nye sorteringsanlegg og gjenvinnere etableres nå raskt i Europa – også i Norge, sier Martinsen.

For å øke returandelen på landbruksplast må bonden selv ta ansvar. 

- Bonden må lage et godt system for dette. Vi har noen triks de kan benytte seg av på våre hjemmesider, svarer Martinsen.

Grønt Punkt sine nettsider kan man finne en video som viser hvordan man som bonde kan håndtere plasten.

Vil ha enklere håndteringsrutiner

Melkeprodusent og TINE-bonde Olav Husø i Hemsedal, har lenge engasjert seg i forhold til tematikken rundt plast. Han mener de fleste bøndene er flinke til å håndtere plast og levere det inn til avfallsmottak.

- Men noen tar det ikke alvorlig nok. Når rundballer blir hentet på jordet, hender det at plastremser blir liggende igjen. Jeg hører om folk som pløyer ned plasten først - og så pløyer den opp senere. Det er for sløvt, mener Husø.

- Hvilke holdninger til dette opplever du at kollegene dine har?

-De fleste synes det er stygt med plast som flyter rundt i vassdragene og henger seg fast i trærne når det blåser, men mange unnskylder seg med at de har for dårlig tid til å rydde.

- I dag eksisterer en returordning. Kunne den vært bedre?

- På mottaket i Hemsedal er det litt tungvint å få levert. Plasten må lempes oppi en container med håndmakt. Andre igjen har en container stående utenfor fjøset. Det er enklere, men samtidig er det viktig at man har lokk på, slik at ikke vinden tar plasten. Ellers skal all plast være ren ved levering. Det skaper litt praktiske utfordringer. Litt tungvinte prosedyrer kan medføre at folk ikke tar seg tiden det krever å gjøre jobben, avrunder Husø.

Ønsker du å være med på å holde naturen ren?

Les mer om TINEs kampanje Tur Med Retur her.

Om Grønt Punkt

Grønt Punkt Norge AS (tidligere Materialretur AS) ble etablert i 1997 og er selskapet som administrerer finansieringen av norsk næringslivs ordninger for innsamling og behandling av emballasje.

Medlemmene i Grønt Punkt Norge er alle typer bedrifter som bringer emballasje til det norske markedet; emballasjeprodusenter, emballasjeimportører, vareprodusenter (pakker/fyller), vareimportører og grossister. Landbruket har et stort forbruk av plast (særlig i forbindelse med rundballer), og nyter dermed også godt av ordningen.