Svakere resultat tross økte inntekter og kostnadskutt for TINE


Onsdag la TINE frem tallene for 2022 som er preget av nedgang i dagligvarehandelen og økte kostnader på innsatsfaktorer, energi og transport. Driftsresultatet for TINE Gruppa endte på 1 257 millioner kroner. Sammenlignet med 2021 er det en reduksjon på 468 millioner kroner.

— Det er en betydelig nedgang i tallene vi legger frem i dag, og til tross for 300 millioner kroner i kostnadskutt, svekkes marginen vår. Samtidig viser ansatte og eiere en enorm evne til å levere tross alt som skjer rundt oss dette annerledesåret, sier konsernsjef Gunnar Hovland.

Forventet nedgang

Resultatene i TINE Gruppa, er preget av en markant nedgang i dagligvarehandelen som følge av at samfunnet åpnet opp igjen etter pandemien. Dagligvaremarkedet har en volumnedgang på 6,3 prosent i 2022, og TINE taper ytterligere ett prosentpoeng. Storhusholdning nyter godt av gjenåpningen, og høyere fart i spesielt serveringsmarkedet, kompenserer noe for bortfallet i dagligvare. De samlede salgsinntektene i 2022 var på 24 866 millioner kroner. Prisøkningene ut fra TINE Gruppa kompenserer ikke for den kraftige prisveksten inn.

– Vi forventet lavere aktivitet i dagligvare når samfunnet åpnet igjen. Samtidig blir hele konsernet truffet av høyere pris på mange innsatsfaktorer, som henger sammen med internasjonale forhold ingen kunne forutse. Vi har gjort en uvurderlig jobb med å effektivisere driften vår for å kompensere for de kraftige kostnadsøkningene vi har gjennom hele verdikjeden vår, fra gress til glass. Samtidig påvirkes økonomien til melkeprodusentene av at noen av våre norske konkurrenter fortsatt får konkurransepolitiske tilskudd, men vi håper at myndighetene sikrer konkurranse på like vilkår fremover, sier konsernsjef Gunnar Hovland.

Et viktig bidrag til et levende Norge

Tross svekket resultat, betaler TINE ut 940 millioner kroner i etterbetaling til sine eiere, over 7000 melkeprodusenter fra hele vårt langstrakte land. Etterbetalingen utgjør 68,5 øre per liter melk.

– Det gir kjærkomne inntekter i en ellers sterk presset økonomi blant eierne våre, som også opplever store kostnadsøkninger. Etterbetalingen er ikke bare viktig for bonden, men det skaper også hundrevis av millioner i ringvirkningskroner til lokalsamfunn fra nord til sør. Dette er selve beviset på hva som skiller TINE fra konkurrentene, sier konsernsjefen og viser til at de nesten 7 000 TINE-gårdene over hele landet skaper 2,4 årsverk utenfor egen drift hver, noe som utgjør nesten 26 000 arbeidsplasser totalt.

Høyere melkepriser globalt preger Internasjonal virksomhet

Salgsinntektene for TINE internasjonal ble 4 356 millioner kroner, en økning på 15,1 prosent fra 2021. Justert for valuta var veksten på 8,1 prosent. Høyere pris på irsk melk preger resultatet internasjonalt, sammen med kraftige kostnadsøkninger på energi og transport. Driftsresultatet er noe forbedret fra 2021, men driftsmarginen endte på -2,7 prosent.

– Vi ser tilbake på et unntaksår med irske melkepriser ingen analyser forutså, og det har påvirket lønnsomheten i den internasjonale virksomheten vår negativt. Prisøkningene skjedde i et tempo ingen meieriaktør klarte å kompensere fullt ut i markedet. Vi legger et langsiktig perspektiv til grunn for vår satsing i Irland, og en midlertidig høy melkepris endrer ikke vår oppfatning om at anlegget fortsatt er viktig for den internasjonale virksomheten og for å skape verdi til den norske bonden utenfor landegrensene i framtiden, avslutter Hovland.


Etterbetaling fylkesvis oversikt (68,5 øre per liter melk):

Fylke

Antall
produ-
senter

Melkeleveranse 2022

Sum etter
betaling

Etter-
betaling per produsent

Agder

263

41 044 621

28 115 565

106 903

Innlandet

1277

233 463 772

159 922 684

125 233

Møre og Romsdal

629

133 422 893

91 394 682

146 362

Nordland

481

100 566 750

69 391 058

145 302

Oslo

2

397 447

272 251

136 126

Rogaland

859

195 183 474

133 700 680

155 647

Troms og Finnmark

301

53 129 922

36 393 997

120 910

Trøndelag

1346

320 168 147

219 315 181

162 938

Vestfold og Telemark

136

30 750 007

21 063 755

154 881

Vestland

1108

170 635 276

116 885 164

105 492

Viken

384

92 507 278

63 367 485

165 019

Vedlegg: