Børsmelding TINE Gruppa 3.tertial 2018

Volumnedgangen i de store meierikategoriene søtmelk, yoghurt, fløte og rømme fortsatte for TINE i 2018. TINE leverte et driftsresultat i 2018 på 1 537 millioner kroner – det samme som i 2017. I 2018 endte salgsinntektene på 22 564 millioner kroner - en vekst på 2,1 prosent fra samme periode i 2017.  

Kyr på beite, illustrasjon børsmelding 1 2018

 

I 2018 var det verdivekst i den norske meierivirksomheten, men det var negativ volumutvikling sammenlignet med 2017. Iskremvirksomheten hadde derimot en god salgsutvikling, og salget av Jarlsberg® økte i det internasjonale markedet i 2018.   

 - Vi er ikke fornøyd med volumutviklingen i TINE, derfor ser vi på mange tiltak innen innovasjon og salg som skal snu dette. Vi er gode på mye, men må bli enda bedre til å utvikle treffsikre produkter og konsepter som er i tråd med hva kunder og forbrukere ønsker av oss. Dette blir prioritet nummer én for alle medarbeidere fremover, sier konsernsjef i TINE, Gunnar Hovland.  

Driftsresultatet ble også negativt påvirket av økte energi -og drivstoff priser, nedskrivning av anleggsmidler, høy melkeinngang, redusert eksportstøtte og svakere norsk krone. Dette ble delvis motsvart av lavere pensjonskostnader samt lavere svinnkostnader.   

Effektivisering 

TINE jobber kontinuerlig med forbedringer på både drifts- og organisasjonsområdet. I 2018 var det forbedringseffekter i driften på om lag 190-200 millioner kroner sammenliknet med 2017. Effektene knytter seg til drifts- og prosessforbedringer samt innkjøpseffekter.   

Les børsmeldingen.