Børsmeldinger

Børsmelding TINE Gruppa 1. tertial 2019

Volumnedgangen i de store meierikategoriene søtmelk, matlagingsprodukter og ost fortsatte også dette tertialet. Med spesielt høy melkeinngang og økte kostnader endte driftsresultatet på 327 millioner kroner, 141 millioner kroner lavere enn samme periode i fjor.

Børsmelding TINE Gruppa 2. tertial 2019

Driftsresultatet for andre tertial endte på 603 millioner kroner, noe som er 197 millioner kroner lavere enn samme periode i fjor.  Dette skyldes volumnedgang i de store meierikategoriene og langt lavere iskremsalg i år sammenlignet med i fjor. 

Børsmelding TINE Gruppa 3.tertial 2018

Volumnedgangen i de store meierikategoriene søtmelk, yoghurt, fløte og rømme fortsatte for TINE i 2018. TINE leverte et driftsresultat i 2018 på 1 537 millioner kroner – det samme som i 2017. I 2018 endte salgsinntektene på 22 564 millioner kroner - en vekst på 2,1 prosent fra samme periode i 2017.  

Børsmelding TINE Gruppa 2.tertial 2018

Rekordsalg i Diplom-Is og godt salg av IsKaffe og IsTe i sommermånedene bidro til bedret resultat. Volumnedgangen fortsatte i kategoriene søtmelk, ost, fløte og rømme. Driftsresultatet for andre tertial ble 800 millioner kroner, 77 millioner kroner bedre enn samme periode i 2017.

Børsmelding TINE Gruppa 1. tertial 2018

Driftsresultatet for første tertial ble 468 millioner kroner, 10 millioner bedre enn tilsvarende periode i 2017. Det er fortsatt volumnedgang på søtmelk, fløte og rømme, men økning på ost og juice.

Børsmelding TINE Gruppa 4. kvartal 2017: Svakere salgsutvikling

Driftsresultatet for 2017 ble 1 537 millioner kroner, 179* millioner kroner svakere enn samme periode i fjor. Resultatet ble påvirket av noe svakere salgsutvikling for norsk meieri- og iskremvirksomhet samt reduserte marginer internasjonalt. Dette ble delvis motvirket av kostnads- og effektivitetsforbedringer.

Børsmelding TINE Gruppa 3.kvartal 2017:Svakere salgsutvikling

TINE Gruppa hadde salgsinntekter på 5.472 millioner kroner i tredje kvartal, en nedgang på 1,8 prosent i forhold til tredje kvartal i fjor. Driftsresultatet var 436 millioner kroner, 98 millioner kroner svakere enn samme periode i fjor.

Børsmelding TINE Gruppa 2.kvartal 2017:Svakere salgsutvikling

TINE Gruppa hadde salgsinntekter på 5.505 millioner kroner i andre kvartal, en nedgang på 1,1 prosent mot andre kvartal i fjor. Driftsresultatet var 452 millioner kroner, 58 millioner kroner svakere enn samme periode i fjor.

Børsmelding TINE Gruppa 1.kvartal 2017

Salgsinntektene ble 5.339 millioner kroner i første kvartal, mens driftsresultatet ble 368 millioner kroner. Salgsinntektene viste en vekst på 1,6 prosent, hvor driftsresultatet ble 4 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Salgsutviklingen er imidlertid svakere enn i tilsvarende periode i fjor, noe som skyldes inntekter fra kjøp av virksomhet i 2016.

TINE Gruppa 2.kvartal 2016:Stabilt resultat

TINE Gruppa hadde et driftsresultat på 510 millioner kroner i andre kvartal, en økning på 19 millioner kroner mot samme periode i fjor. Økningen skyldes i hovedsak godt salg i iskremvirksomheten.