Reklamasjon

I TINE Partner prøver vi alltid å strekke oss til det ytterste for sikre deg korrekte, raske og trygge leveranser. Likevel kan det glippe – vi er mennesker, tross alt.

Reklamasjon på produkter fra TINE Partner

I TINE Partner prøver vi alltid å strekke oss til det ytterste for sikre deg korrekte, raske og trygge leveranser. Likevel kan det glippe – vi er mennesker, tross alt. Skulle du oppleve kvalitetsfeil ved varene fra oss, varer som ikke er levert eller andre avvik, kan du melde inn din reklamasjon som beskrevet under. Vårt klare mål er at du ved en reklamasjon skal oppleve at vi i TINE Partner tar deg og din reklamasjon på alvor, og snarest mulig sørger for at du får nytt eller riktig produkt tilsendt.

 

Hva skal en reklamasjon inneholde?                                                                             

For å sikre at din reklamasjon blir behandlet raskest mulig, må meldingen om reklamasjon på et ingrediensprodukt minimum inneholde:

  • Årsaken til reklamasjonen og kundenummer
  • TINEs artikkelnummer, artikkelnavn
  • Produksjonsnummer eller batchnummer/SSCC-nummer og holdbarhetsdato

 

Reklamasjonsbehandling i TINE                                                                                        

En varelevering fra TINE Partner har et todelt ansvar: TINE Partner har ansvaret frem til varen er levert hos kunde. Som kunde hos TINE Partner har du ansvaret for varen når den ankommer leveringsstedet (Incoterms 2010 DAT). Enhver skade eller ethvert tap som skyldes forhold etter levering, er dermed ditt ansvar. Derfor er det kjempeviktig at du eller den som opptrer på kundens vegne, snarest etter levering kontrollerer kvantum og at varen er i overensstemmelse med følgeseddel og bestilling. Reklamasjoner skal uten ugrunnet opphold, og senest ved utløp av holdbarhetsdato på det produktet det reklameres på, sendes skriftlig til TINE.

 

For Industriprodukter

Send e-post til: industri@tine.no

 

Reklamasjon for øvrige produkter

Meld inn din reklamasjon på tinehandel.no