PU

Prisutjevningsordningen (PU) er et politisk virkemiddel for å nå landbrukspolitiske inntektsmål for norske melkeprodusenter. PU forvaltes av Landbruksdirektoratet, som er et direktorat underlagt Landbruks- og matdepartementet.

Praktisk informasjon

PU innebærer at meieriaktørene, pålegges en avgift eller mottar et tilskudd på sin produksjon. Avgiften eller tilskuddet bestemmes av hva som skal produseres og hvilket marked produktet skal selges i, eventuelt videreforedles i.

PU skiller mellom to markeder: dagligvare og industri. I industrimarkedet brukes det kun tilskudd og tilskuddene er høyere enn i dagligvaremarkedet. Derfor vil en Industrikunde få en lavere pris på f.eks. osten de kjøper fra TINE eller annen leverandør, enn de ville fått om de var en storhusholdningskunde hvor dagligvaresatsen gjelder.

Benytt riktig kundenummer ved rapportering

For å få rett rapportering i PU er det viktig at rett kundenummer benyttes. For å få rett rapportering i PU har derfor alle kunder som trenger det, to kundenumre. Kunden selv må påse at det bestilles på rett kundenummer.

For å overføre eksisterende kundenummer til TINE Partner Servering, eventuelt etablere et ekstra kundenummer i henhold til disse retningslinjene, ta kontakt med kunderegister@tine.no