Norges Fotballforbund og TINE Fotballskole

TINE har hatt et langt og godt samarbeid med Norges Fotballforbund og i 2022 feiret TINE Fotballskole 25 år!

Avtalen ble inngått med et ønske om å være en samfunnsnyttig bidragsyter ved å skape livslange og ønskede holdninger vedrørende ernæring og bevegelse. Landslagene har mange flotte profiler og rollemodeller med gode og sunne holdninger som er viktig for oss i TINE.

TINE Fotballskole

TINE og NFF inngikk i 1998 et samarbeid om TINE Fotballskole, som er Norges Fotballforbunds offisielle fotballskole. TINE Fotballskole er et lavterskeltilbud hvor klubben selv er arrangør.

Skolene blir i hovedsak gjennomført i sommerferien for barn mellom 6-12 år. I løpet av fotballskolens 3-5 dager får barn og unge spille fotball, men også gode råd i forhold til trening og ernæring.

70 000 barn deltar

Hvert år arrangeres det rundt 450 TINE Fotballskoler spredt rundt i hele Norge. 12 000 instruktører sørger for at 70 000 barn og unge gjennom sommeren opplever sportslig kvalitet, trygge rammer og får nyttige kostholdstips. Lek, trivsel og ferdighetsutvikling er sentrale elementer.  

Spiser du riktig presterer du bedre! Trening + Kosthold = Sant

TINE Fotballskole generer over 50 millioner tilbake til klubbkassene og er med å styrke breddeidretten i Norge.

 

Finn din nærmeste TINE Fotballskole og bli med!

Les mer på tinefotballskole.no