Revet ost på meieri

Matsvinn – problem og ressurs

Kasting av fullverdig mat er et problem i vår del av verden. I Norge kaster vi hele 335 000 tonn mat i året fordelt på matindustrien, dagligvarehandelen, grossistleddet og forbrukeren. Det tilsvarer mat for hele 20 milliarder kroner.

De største klimaproblemene ved matavfall er knyttet til klimagassutslipp som følge av produksjon, foredling, transport og omsetning. I tillegg er kasting av mat et etisk problem i en verden der millioner lider av matmangel og underernæringen.

Utnytter matsvinn som en ressurs

Som stor produsent av mat er det viktig at TINE tar ansvar for å redusere og håndtere eget matsvinn samt legge til rette for at kunder og forbrukere skal kunne redusere sine mengder matavfall.

TINE tar årlig imot store mengder melk som videreforedles til ulike meieriprodukter. Det kreves energi og ressurser for å ta et meieriprodukt fra bås til bord. Kua skal fôres og pleies, melka skal transporteres til meieriet samt både varmes opp og kjøles ned før produktet er klart for butikken. Det blir derfor svært viktig at vi tar godt vare på melka i hele verdikjeden, og at minst mulig går til spille. Vellykkede tiltak skaper gode økonomiske, miljømessige og sosiale resultater.

 

Overskuddsmat

TINE er en av de største leverandørene av overskuddsmat til Matsentralen, som fordeler mat til veldedige organisasjoner - som igjen deler den ut til de som trenger den mest.