Stig Gammelsrød driver økologisk på Bjølsund gård i Rygge, Østfold, foto: Geir Anders Rybakken Ørslien kilde:

Stig mikser grønnsaker i melkefjøset

Når det er tid for frokost hos melkekyrne til økobonden Stig Gammelsrød, får de servert hans egen spesialmiks med både maiskolber, bønner, erter, korn og gress.

– Dette her blir god mat for dyra, vet du.

Stig Gammelsrød holder en saftig kolbe med økologisk fôrmais i hånda, nyplukket fra åkeren ved Kurefjorden i Rygge. Når denne avlingen er ferdig høstet, skal den bli frokost til melkekyrne hjemme på Bjølsund gård – der Stig og familien driver økologisk melkeproduksjon.

TINE Økologi - Bjølsund gård i Rygge, Østfold_6

 – Vi kutter erter, bønner og mais i småbiter, og blander det med korn og gress til en perfekt frokostblanding som vi serverer i fjøset, smiler melkebonden.

– Slik får dyra i seg akkurat den rette mengden med proteiner, fett og mineraler – med økologiske råvarer fra egen jord.

For dette er ett av de mange kravene til alle som lager økologisk melk for TINE: Mest mulig av det såkalte grovfôret – altså det grønne som høstes direkte fra åker og eng – skal være produsert på egen gård. Og alt skal være dyrket kun med naturlig gjødsel som hjelp, altså det som kua lager selv.

Et naturlig, lokalt kretsløp

– En økologisk melkegård er som et naturlig, lokalt kretsløp der vi forsøker å utnytte alle de fornybare ressursene vi har best mulig. Vi bruker bestemte planter for å hindre ugresset i å komme opp, og vi dyrker ulike vekster på jordet fra år til år – før vi pløyer disse planterestene ned i bakken og legger på kuas egen gjødsel. Dette gir en vrimmel av smådyr, planter, insekter og mikroorganismer som alle hjelper til med å gjøre jorda næringsrik – uten bruk av kunstgjødsel.

La om til økologisk 

Stig Gammelsrød drev melkeproduksjon på den vanlige måten i flere år, men har nå lagt om til økologisk drift hjemme på familiegården i Rygge i Østfold.

– Det begynte med at jeg skulle hjelpe en nabo med slåtten. Han hadde drevet økologisk i noen år, og jeg la merke til at gresset grodde like bra på enga hans som borte hos meg. Jeg telte rundballene som lå der, og innså at han også fikk en god avling, selv uten kunstgjødsel og plantevernmidler. Det var én av flere ting som overbeviste meg, forteller Stig.

Hjemme på Bjølsund skinner høstsola varmt både på folk og dyr. Ved siden av melkeproduksjonen, dyrker Stig og familien også økologiske gulrøtter, i tillegg til korn og poteter som fortsatt lages på konvensjonelt vis.

Etterspørsel er avgjørende

Han er avhengig av at kundene etterspør økologiske alternativer, før han kan legge om hele driften.

– Det at folk faktisk velger økologisk i butikken, er en stor motivasjonsfaktor for meg. Og det er helt avgjørende for hvordan vi driver gården. Det krever litt ekstra innsats å drive økologisk uten kunstgjødsel og plantevernmidler, og derfor koster også sluttproduktet litt mer. Men for meg som agronom er den økologiske driftsmåten helt klart en interessant og spennende utfordring som agronom. Alle bønder må spille på lag med naturen, og som økologisk bonde er du fullstendig avhengig av dette finstemte samspillet.

 

 I TINE står økologisk melkeproduksjon side om side med den konvensjonelle produksjonen, som to likestilte driftsformer – der begge har mye å lære av hverandre. 

 

 

Hjemme i Rygge skritter Stig kjapt over tunet på vei mot fjøset, og minner om at norsk landbruk har mye å være stolte av, uansett driftsform.

– Norske melkeprodusenter har allerede lave klimagassutslipp og er i verdensklasse på lav antibiotikabruk. For meg som driver gård i Østfold, er klimaet veldig bra egnet for økologisk melkeproduksjon. Dermed kan vi dyrke såpass mange ulike sorter med fôrplanter, mais inkludert.

Økologisk produsert kraftfôr

Akkurat som andre melkebønder, bruker Stig også kraftfôr som en del av kosten. Men det er også laget av økologisk produsert korn – slik regelverket krever, og det koster mer.

– Derfor er det ekstra viktig for meg å dyrke mest mulig næringsrik mat på egen jord.

Inne i fjøset lener ei ku seg ivrig mot kløbørsten som snurrer i et hjørne. Dørene står på vidt gap, her får kyrne gå ute fra tidlig på våren til sent på høsten – så lenge enga ikke blir for sølete.

TINE Økologi - Bjølsund gård i Rygge, Østfold_2

På varme soldager foretrekker likevel de fleste skyggen inne i det luftige fjøset. Her inne har dyra ekstra romslige liggeplasser, slik økologiforskriften krever. 

– På økologiske melkegårder skal dyra ha ekstra plass inne, de skal ha mer tid ute på beite – og de skal gå lengre sammen med kalvene sine. Det å velge økologisk handler altså ikke bare om jorda, det handler også om dyra, understreker Stig.

 

Film - Økologisk hverdag på Bjølsund gård

Stig Gammelsrød driver Bjølsund gård i Rygge, Østfold:
– På økologiske melkegårder skal dyra ha ekstra mye plass, mer utetid og mer tid med kalvene. Det å velge økologisk handler ikke bare om jorda, det handler også om dyra.

Se filmen her