Inger Lise Ingdal fra Ingdal Øvre gård i Agdenes, Sør-Trøndelag

Inger-Lise om barnefamilier: Det skjer noe!

Det var kalvene som fikk Inger-Lise Ingdal til å legge om til økologisk melkeproduksjon. Nå gleder hun seg over at flere barnefamilier legger om handlevanene sine.

– Se på han her, er han ikke fin?

Kalven Tobias spretter viltert rundt på tunet hjemme på Ingdal Øvre. Det er bare en uke siden den ble født på jordet rett utenfor fjøset, og nykommeren er svært nysgjerrig på verden rundt seg.

TINE Økologi - Ingdal Øvre gård i Agdenes, Sør-Trøndelag_6

Inger-Lise Ingdal har drevet familiegården i Agdenes økologisk i femten år, og er glad for å se at etterspørselen etter økologiske produkter er på vei opp. 

– Det skjer noe nå. Jeg ser at stadig flere, og særlig barnefamilier, vil ha økologiske og kortreiste matvarer – og jeg er kjempeglad for å kunne bidra til at de får det, sier hun begeistret.

Naturens egne metoder

Ingdal Øvre ligger på en grønn slette ned mot fjæra, med utsikt mot Fosen på den andre siden av Trondheimsfjorden. Kyrne går ute på enga og beiter, mens vinterforét snart er klart for høsting på den andre siden av fjøset. Her produseres det kun med naturens egne metoder for å gjøre jorda mer fruktbar.

Men for Inger-Lise var det ikke bare jorda som fikk henne interessert i økologisk drift. Det var først og fremst kalvestellet som ble hennes aha-opplevelse. 

Trygge kalver blir til rolige og godlynte melkekyr

I økologisk melkeproduksjon skal kalvene ha mer tid med moren, og de skal ha naturlig melk de første tre månedene, enten direkte fra mor eller fra tåteflaske. Dette gjøres også hos flere konvensjonelle melkebønder. Men Inger-Lise likte at de økologiske kravene var absolutte.

– Alle melkebønder er opptatt av å ta godt vare på kalvene sine, fordi trygge kalver blir til rolige og godlynte melkekyr. For meg er det fint å ha disse kravene nedfelt som en fast rutine, sier Inger-Lise.

Ute hele året

– Jeg får god kontakt med kalvene hver gang jeg leier dem bort til moren for å drikke melk. Og siden jeg har båsfjøs, krever økologiforskriften også at dyra mine skal ut og lufte seg minst to dager i uka, hele vinteren. Det liker de. Disse dyra elsker å gå ute i dypsnøen.

 

I TINE er det økologiske landbruket ikke bare en sidestilt driftsmåte – men også en læringsarena. Målet er at de som driver konvensjonelt kan hente kunnskap og inspirasjon fra de økologiske bøndene.

 

På tunet hjemme på Agdenes gleder Inger-Lise seg over at stadig flere unge bønder er interessert i metodene hun bruker. Som økologisk melkebonde ønsker hun å være en faglig brobygger. 

– Alle melkebøndene i TINE har noe å lære av hverandre, enten vi driver økologisk eller på den vanlige måten. Jeg ser at mange av mine kolleger som driver konvensjonelt, også gjør en stor innsats for å redusere bruken av kunstgjødsel og plantevernmidler, forteller Inger-Lise.

Deler gjerne sine metoder

Hun får stadig flere spørsmål om metodene hun bruker i den økologiske produksjonen, særlig fra unge bønder som har valgt å ta over familiegården.

– Det gleder meg langt inn i hjerterota. Alle kan ikke drive økologisk, men jeg er glad for all kunnskap som deles og brukes, sier melkebonden med et stort smil. 

Film - Økologisk hverdag på Ingdal Øvre gård

Inger-Lise Ingdal driver Ingdal Øvre gård i Agdenes:
– Som økologiske bønder tenker vi litt annerledes og gjør ting på litt andre måter. Jeg merker at det skjer noe nå. Den nye generasjonen bønder er genuint interessert i økologiske metoder. Det gleder meg langt inn i hjerterota.

Se filmen her