TINE Meieriet Byrkjelo
Thorkild Heieren

Anleggssjef Byrkjelo og Voss

Thorkild Heieren thorkild.heieren@tine.no Mobil: 97544925

Besøk

Meierivegen 1,
6826 Byrkjelo

Telefon

03080

Fax

22 96 73 19

Søk om sponsormidler

Gå til søknadsskjema og kriterier for sponsing