Til topps med Røde Kors. Tur til Galdhøpiggen

Til Topps med Røde Kors

Tradisjonen tro gikk TINE også i 2015 til topps med Røde Kors. Til Topps er et arrangement der det flerkulturelle og frivillige Norge møtes for å gå sammen på fjelltur. Enten det er for å nå Norges høyeste punkt, Galdhøpiggen, eller på en tur i området rundt Lom.

Gjennom Til Topps etableres lokale turgrupper som går sammen regelmessig fram mot selve arrangementet. Turgruppene danner grunnlaget for en rekke aktiviteter både i forkant av selve arrangementet, underveis, og i etterkant. Den enkelte deltaker opplever mestring, både i form av å bli kjent med norsk natur og ved å bli i bedre form. Her når man sine mål og får nye vennskap.

Til Topps bidrar til å bedre folkehelsa gjennom fysisk aktivitet, følelse av mestring og deltakelse i fellesskap.

Samarbeidsprosjekt

Røde Kors arrangerer Til Topps i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Den Norske Turistforening (DNT). TINE støtter arrangementet med økonomiske midler og produkter.

Nesten 10 000 har deltatt

Til Topps ble i 2015 arrangert for niende gang. Her var det over 1400 deltakere fra 40 kommuner som deltok på ulike turer og aktiviteter. Siden første Til Topps ble arrangert i 2007 har til sammen nærmere 9000 deltakere, med utgangspunkt i 70 forskjellige land vært med.

Overskudd til å hjelpe

TINE har siden 2003 vært en viktig samarbeidspartner for Røde Kors. Samarbeidet kalles «Overskudd til å hjelpe» og skal inspirere TINEs eiere og ansatte til å strekke ut en hånd og engasjere seg i frivillig humanitært arbeid. I Norge er samarbeidet konsentrert rundt Røde Kors Hjelpekorps samt Røde Kors-aktiviteter som setter søkelyset på kosthold og fysisk aktivitet hos ulike deler av befolkningen.

Artikkelen er hentet fra TINEs Årsrapport for 2015.