Melkekartonger på paller

TINE tilrettelegger for reduksjon av matavfall

TINE er en landets største matleverandører. Som stor produsent av mat er det viktig at vi tar ansvar for å redusere og håndtere eget matsvinn, samt legger til rette for at kunder og forbrukere skal kunne redusere sine mengder matavfall.

Matsentralen er et samarbeid mellom organisasjoner, matvareprodusenter og myndigheter. Her leverer produsenter og handelen inn fullverdig mat som av ulike årsaker ikke kan selges i tradisjonelle kanaler. TINE har siden 2013 vært en viktig samarbeidspartner med Matsentralen, og bidrar med både finansiering og produkter.

Matsentralen i Oslo har i 2016 bidratt til at i underkant av 1051 tonn mat har kommet de vanskeligstilt til gode, noe som tilsvarer 2,1 millioner middager. Sammenligner man med 2015, var veksten hele 34 prosent.

Produktene fordeles til veldedige organisasjoner som deler maten ut til de som virkelig trenger den. TINE er en av de største leverandører av mat her i landet. Som stor produsent av mat er det viktig at vi tar ansvar for å redusere og håndtere eget matsvinn samt legge til rette for at kunder og forbrukere skal kunne redusere sine mengder matavfall. TINE har siden oppstarten i 2013 vært en viktig samarbeidspartner med Matsentralen, og bidrar med både finansiering og produkter. I 2016 leverte TINE 185 tonn (262 tonn i 2015) mat til sentralen.

I 2016 leverte TINE 185 tonn mat til Matsentralen.

Les mer om TINEs arbeid for redusert matsvinn i vår Årsrapport for 2015.

Les mer om matsvinn

500 000 tonn myse til mat for å redusere matsvinn

For å produsere en kilo ost trenger man ca. ti liter melk. Det betyr at man sitter igjen med ca. ni kilo restprodukt, såkalt myse.

Ti tips til hvordan du reduserer matsvinnet hjemme

Syns du at det er vanskelig å få bukt med matsvinnet hjemme?Her får du ti enkle tips til hvordan du kan kaste mindre mat.

Mest mat kastes hjemme

Det samlede matsvinnet i Norge var i 2015 355 000 tonn. I dag står norske husholdninger for 61 prosent av all mat som kastes i landet, noe som tilsvarer 217.800 tonn.

Matsvinn – problem og ressurs

Kasting av fullverdig mat er et problem i vår del av verden. I Norge kaster vi hele 335 000 tonn mat i året fordelt på matindustrien, dagligvarehandelen, grossistleddet og forbrukeren. Det tilsvarer mat for hele 20 milliarder kroner.