TINE produkter med biokork.

Plast på fornybare råvarer

I TINE bruker vi ca. 29 000 tonn emballasje årlig, der hele 77% er kartong og papp.

Som ett av Norges største selskaper bruker TINE betydelig med ressurser i sin virksomhet, noe som påvirker våre omgivelser. Det er derfor viktig at vi bidrar til at ny teknologi og mer miljøvennlig emballasje blir gjort tilgjengelig. 

TINE var i 2013 det første selskapet i Europa som tok i bruk biobasert kork da ulike Piano-produkter fikk ny kork. I 2014 økte vi vår satsing på biobasert plast ved at også 50 millioner melke- og juicekartonger får biobasert kork. I 2015 tok vi nok et steg da vi som den første i Norge tok i bruk en melkekartong kun basert på fornybare materialer. I 2017 var 31 prosent av alle drikkekartongene solgt fra TINE med bioplast. I 2018 fortsatte vi innfasingen av biobasert emballasje. Blant annet kommer Biola®-serien på nye og mer miljøvennlige kartonger, noe som også blir første gang vi tar i bruk denne type emballasje på våre syrnede produkter.

Gjennom 2019 vil TINE fortsette sitt arbeid for mer miljøvennlig emballasje, og ikke minst arbeide for å redusere bruken av plast på sine produkter.

TINE er medlem av og samarbeider med Grønt Punkt Norge (GPN) om innsamling av emballasje. For 2017¹ er godkjent returandel for drikkekartong 94 prosent, hvorav 60 prosent til materialgjenvinning. For skolemelk og melk til barnehager er returandelen 96 prosent, hvorav 80 prosent til materialgjenvinning. Og for drikkevareemballasjen i plast uten pant er returandelen 88 prosent, hvor av 25 prosent er materialgjenvinning.

¹ Returandel er basert på avvikende år, juli – juni. (https://www.grontpunkt.no/om-oss/fakta-og-tall/)

Mer om ressurser og miljø i TINE

Vi fyrer med flis og avfall

2017 brukte TINE 536 GWh i sin produksjon. Andelen fornybar energi har de siste årene økt og var i 2017 på 78 prosent. Av våre 35 anlegg bruker 11 fjernvarme. Ved utgangen av 2017 utgjør energi fra fjernvarme 20 prosent av selskapets totale energiforbruk.

Plast på fornybare råvarer

I TINE bruker vi ca. 29 000 tonn emballasje årlig, der hele 77% er kartong og papp.

Transport for fremtiden

En viktig suksessfaktor for det grønne skiftet er å få utviklet et velfungerende marked for biodrivstoff der tilbud, etterspørsel og tilgjengelighet er god og forutsigbar. TINE vil arbeide med å få inn nye og bærekraftige råvarer i produksjonen av biodiesel og biogass. Norske råvarer basert på eksempelvis husdyrgjødsel og avfall fra skog vil være et naturlig mål.

Utslipp til vann

Utslipp av biologisk avfall fra TINEs meierier er redusert i løpet av 2017 og vi ser en stadig nedgang.

TINE tilrettelegger for reduksjon av matavfall

TINE er en landets største matleverandører. Som stor produsent av mat er det viktig at vi tar ansvar for å redusere og håndtere eget matsvinn, samt legger til rette for at kunder og forbrukere skal kunne redusere sine mengder matavfall.

Bærekraftig verdiskaping

TINEs rapport på samfunnsansvar er nå klar! Den er en del av den digitale versjonen av TINEs årsrapport og gir et godt innblikk i hvordan vi jobber med bærekraft og miljø i TINE. Årets TINE-magasin er også viet temaet samfunnsansvar.