TINE produkter med biokork.

Plast på fornybare råvarer

I TINE bruker vi ca. 29 000 tonn emballasje årlig, der hele 77% er kartong og papp.

Som ett av Norges største selskaper bruker TINE betydelig med ressurser i sin virksomhet, noe som påvirker våre omgivelser. Det er derfor viktig at vi bidrar til at ny teknologi og mer miljøvennlig emballasje blir gjort tilgjengelig. 

TINE var i 2013 det første selskapet i Europa som tok i bruk biobasert kork da ulike Piano-produkter fikk ny kork. I 2014 økte vi vår satsing på biobasert plast ved at også 50 millioner melke- og juicekartonger får biobasert kork. I 2015 tok vi nok et steg da vi som den første i Norge tok i bruk en melkekartong kun basert på fornybare materialer. I 2017 var 31 prosent av alle drikkekartongene solgt fra TINE med bioplast. I 2018 fortsatte vi innfasingen av biobasert emballasje. Blant annet kommer Biola®-serien på nye og mer miljøvennlige kartonger, noe som også blir første gang vi tar i bruk denne type emballasje på våre syrnede produkter.

Gjennom 2019 vil TINE fortsette sitt arbeid for mer miljøvennlig emballasje, og ikke minst arbeide for å redusere bruken av plast på sine produkter.

TINE er medlem av og samarbeider med Grønt Punkt Norge (GPN) om innsamling av emballasje. For 2017¹ er godkjent returandel for drikkekartong 94 prosent, hvorav 60 prosent til materialgjenvinning. For skolemelk og melk til barnehager er returandelen 96 prosent, hvorav 80 prosent til materialgjenvinning. Og for drikkevareemballasjen i plast uten pant er returandelen 88 prosent, hvor av 25 prosent er materialgjenvinning.

¹ Returandel er basert på avvikende år, juli – juni. (https://www.grontpunkt.no/om-oss/fakta-og-tall/)

Mer om ressurser og miljø i TINE