TINE produkter med biokork.

Plast på fornybare råvarer

I TINE bruker vi ca. 29 000 tonn emballasje årlig. En del av dette inneholder plast. Derfor er det viktig at vi bidrar til at ny teknologi og mer miljøvennlig emballasje blir gjort tilgjengelig.

TINE var i 2013 det første selskapet i Europa som tok i bruk biobasert kork da ulike Piano-produkter fikk ny kork. I 2014 økte vi vår satsing på biobasert plast ved at også 50 millioner melke- og juicekartonger får biobasert kork. I 2015 tok vi nok et steg da vi som den første i Norge tok i bruk en melkekartong kun basert på fornybare materialer. I 2017 var 31 prosent av alle drikkekartongene solgt fra TINE med bioplast. I 2018 vil vi fortsette innfasing av biobasert emballasje. Blant annet kommer Biola®-serien på nye og mer miljøvennlige kartonger, noe som også blir første gang vi tar i bruk denne type emballasje på våre syrnede produkter.

TINE er medlem av og samarbeider med Grønt Punkt Norge (GPN) om innsamling av emballasje. For 2017¹ er godkjent returandel for drikkekartong 94 prosent, hvorav 60 prosent til materialgjenvinning. For skolemelk og melk til barnehager er returandelen 96 prosent, hvorav 80 prosent til materialgjenvinning. Og for drikkevareemballasjen i plast uten pant er returandelen 88 prosent, hvor av 25 prosent er materialgjenvinning.

 

¹ Returandel er basert på avvikende år, juli – juni. (https://www.grontpunkt.no/om-oss/fakta-og-tall/)