Ku på gresset på Melsomvik gård

Ressurser og miljø

Verden står overfor store oppgaver om vi skal redde jorda fra ødeleggende klimaendringer. TINE bruker store mengder energi og melk i sin virksomhet, noe som påvirker omgivelsene. Vi skal ta vår del av ansvaret ved å redusere klimagassutslippet med 30% frem mot 2020.

Transport

Flere TINE lastebiler på rekke og rad.

TINE er en av de største og mest synlige transportaktørene på norske veier. I 2015 kjørte våre kjøretøyer 57 millioner kilometer, en lengde som tilsvarer 1400 ganger rundt jorda ved ekvator.

Les mer om hvordan vi jobber for å redusere klimagassutslipp

Det grønne gullet

En ny tid krever nye og energieffektive løsninger. En av TINEs største satsninger er TINE Meieriet Jæren. Det som tidligere var CO2 utslipp og spillvarme er der blitt fornybare ressurser og salgsvare.

Emballasje

Før begret renner over, illustrasjon over miljøvennlig emballasje.

TINE bruker mye emballasje hvert år, så derfor er vi opptatt av emballasjeløsninger og returordninger. Hvis vi mennesker fortsetter som før, vil det være mer plast enn fisk i havet om en 30 års tid, og mye av den vil være inne i fiskene og hvalene.

TINE vanilje youghurt i produksjon.

Overskuddsmat

TINE er en av de største leverandørene av overskuddsmat til Matsentralen, som fordeler mat til veldedige organisasjoner - som igjen deler den ut til de som trenger den mest.

Mer om Matsentralens arbeid for å bekjempe sult og redusere matsvinn