Ny teknologi skal gi bedre dyrehelse og tryggere mat

I TINE bruker vi store ressurser på forskning - i hele verdikjeden. Nå satser vi på robotteknologi for at norske melkekyr skal få det enda bedre.

Harald Volden, som er fag- og systemsjef i TINE Rådgivning, forteller at akkurat nå er det fokus på melkeproduksjon:

– Kuene skal få det bedre. De skal få enda bedre mat og vi skal forske på løsninger for bedre meieriprodukter, et bedre klima og miljø.

Kua bestemmer selv

– Vi forsker på hvordan melkeroboter påvirker dyrehelse og melkekvalitet. Og på hvordan vi kan lage gode fôringssystemer ved bruk av melkerobot, forklarer Volden.

En melkerobot gjør at kua kan ha en mer naturlig adferd, fordi den selv bestemmer når den vil bli melket. Kua går inn i den helautomatiserte roboten når hun ønsker å melkes, og roboten tar seg av melkingen - helt uten menneskelig inngripen.

Lavere utslipp

Det jobbes også med løsninger for å redusere klimagassutslippene fra norsk melkeproduksjon:

– Fra 1990 til i dag har vi hatt en nedgang på 20 prosent, men vi slår oss ikke til ro med det. Blant annet pågår forskningsprosjekter som ser på hvordan vi kan fôre annerledes. Vi vet at spesifikke typer fôr reduserer klimagassutslipp. God helse kan gjøre det samme, sier fagsjefen.

Derfor er TINE også opptatt av å bedre rådgivingen til den enkelte melkeprodusent, noe som kan hjelpe melkebonden med å sette inn tiltak som reduserer klimagassutslippene. Denne innsatsen kommer norske forbrukere til gode.

– Dette arbeidet påvirker forbruker direkte gjennom produktkvaliteten. Vi kan gjennom fôring påvirke sammensetningen av stoffer i melka, forteller Volden.

Trygg mat

At dyra er friske bidrar til at kvaliteten på produktene du og jeg kjøper i butikken er god, og at maten som er laget av melk fra norske TINE-kuer er trygg.

– TINE har kontroll på hele produksjonskjeden. Forbrukerne kan være helt trygge på at melka har det innholdet den skal ha, er melket av friske dyr og ikke inneholder noen form for fremmedstoffer eller antibiotika, forsikrer TINE-veterinær Anne Cathrine Whist.

Norge er i verdenstoppen på god melkekvalitet